Jesteś tutaj: Home

NIK zarzuca bydgoskiemu NFZ naruszanie prawa przy zlecaniu świadczeń rehabilitacyjnych

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz czwartek, 13 styczeń 2022 06:50

W 2019 i 2020 roku bydgoski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w dwóch przypadkach zlecił świadczenia leczenia rehabilitacyjnego podmiotom, które złożyć miały oferty zawierające nieprawdziwe informacje, co powinno być przesłankami do odrzucenia tych ofert – wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli.

Nie wiemy na chwilę obecną o jakie podmioty z naszego województwa dokładnie chodzi. W obu przypadkach działająca przy bydgoskim NFZ Komisja Konkursowa, zamiast odrzucić oferty, postanowiła sama skorygować oferty złożone w kwestionariuszu ofertowym i doprowadzić do wyboru tych ofert. Nieprawidłowości dotyczą ofert wartych łącznie ponad 665 tys. zł.

 

W ocenie NIK Komisja Konkursowa dokonała w istocie zmiany treści ofert, które zawierały nieprawdziwe informacje, a tym samym podlegały odrzuceniu na podstawie art. 149 ust. 1 pkt 2ustawy o świadczeniach – czytamy w wystąpieniu pokontrolnym NIK – w przypadku gdy świadczeniodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Komisja może więc wezwać do usunięcia braków, ale nie ma uprawnienia do modyfikacji ofert, w sytuacji gdy zawiera ona informacje nieprawdziwe. Postępowanie Komisji Konkursowej było więc niezgodne z prawem.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W obronie szpitala Biziela w Sejmie

 

Sejm RP... W obronie Szpitala "Biziela"....

Opublikowany przez Jana Szopińskiego Środa, 22 czerwca 2022
go Środa, 22 czerwca 2022