Jesteś tutaj: Home

Radni uchwalili budżet na 2022 rok. W ostatniej chwili skorygowano nadwyżkę operacyjną

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz środa, 15 grudzień 2021 16:43

Rada Miasta uchwaliła budżet Bydgoszczy na 2022 rok, który został prawie, że w ostatniej chwili skorygowany m.in. z powodu podwyżki stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski. Deficyt w 2022 roku planuje się na 292 mln zł.

W projekcie z polowy listopada prezydent Bydgoszczy przewidywał 271,2 mln zł deficytu oraz 27 mln zł nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka operacyjna to różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, natomiast deficyt wynika z wydatków majątkowych, czyli inwestycyjnych, które realizowane są na kredyt.

 

 

W międzyczasie pojawiły się dwie autopoprawki, które zmniejszą nadwyżkę operacyjną do 19 mln i zwiększają deficyt do 292 mln zł. Wspomnieć należy, że jeszcze w 2019 roku Bydgoszcz miała 292 mln zł nadwyżki operacyjnej, która była stopniowo budowana od 2010 roku. Spadek nadwyżki nastąpił po obniżeniu podatku PIT do 17% jesienią 2019 roku, z powodu pandemii COVID-19, która zwiększyła znacznie deficyt w utrzymaniu komunikacji miejskiej oraz z powodu wprowadzanego Polskiego Ładu.

 

Skarbnik miasta Piotr Tomaszewski wskazał, że spadek planowanej nadwyżki jeszcze w połowie listopada na 27 mln, do 19 mln na dzisiaj wynikać ma z podwyżki stóp procentowych przez NBP, przez co koszty obsługi zadłużenia wzrosły.

 

Wydatki inwestycyjne na przyszły rok planuje się na wyższym poziomie niż wynika z prognozy ostatecznego wykonania budżetu na rok bieżący. Poniżej przedstawiamy kilka najistotniejszych zadań inwestycyjnych planowanych w 2022 roku.

 

Największą pozycją jest budowa nowego mostu przez Brdą w sąsiedztwie Mostu Kazimierza Wielkiego, wraz z torowiskiem tramwajowym, na kwotę 151,8 mln zł.

 

W roku 2022 planuje się też duże wydatki na rozwój infrastruktury kulturalnej – ponad 17 mln zł Bydgoszcz dołoży w porozumieniu z marszałkiem województwa na rozbudowę Opery Nova o czwarty krąg i parking podziemny. Planuje się też w przyszłym roku rozpocząć przebudowę Teatru Polskiego z planem wydatkowania 15,5 mln zł. Około 10 mln zł wydane będzie też na dalsze adoptowanie Młynów Rothera.

 

Spore środki popłynąć mają w przyszłym roku też do Starego Fordonu. Projekty związane z rewitalizacją nabrzeża, wraz z funkcjami rekreacyjnymi przekroczą ponad 20 mln zł.

 

Kwotą blisko 17 mln zł planuje się też dokapitalizować Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w celu budowy 110 mieszkań.

 

Z pozostałych projektów infrastrukturalnych:

- kwota około 16 mln zł przewidziana jest na dokończenie przebudowy ulicy Kujawskiej

- kwota 15 mln na dalszą modernizację wiaduktu nad torami kolejowymi wzdłuż alei Armii Krajowej do nośności 500kN

- kwota 5 mln zł na naprawdę Wiaduktów Warszawskich i 2,5 mln zł na naprawę Mostu Uniwersyteckiego

- na inwestycje czysto rowerowe przewiduje się 8 mln zł, ale infrastruktura rowerowa będzie powstawać też w ramach innych zadań. Np. kwotę 1,8 mln planuj się wydać na powstanie infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Smukalskiej, z czego 1,6 mln zł dofinansuje Unia Europejską.

 

Za uchwaleniem budżetu w obecnym kształcie głosowali radni Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, przeciwko byli radni Prawa i Sprawiedliwości.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

728 dni w Sejmie - 377 wystąpień z mównicy. Sprawozdanie z dwóch lat kadencji.