Jesteś tutaj: Home

Powołano Kujawsko-Pomorską Regionalną Radę Przemysłu Przyszłości. Jej celem wspieranie innowacyjnej transformacji przedsiębiorstw

Napisane przez  Redakcja / Materiał prasowy Opublikowano w Bydgoszcz niedziela, 12 grudzień 2021 00:44

Rolą Regionalnych Rad Przemysłu Przyszłości, które powstaną w całym kraju, będzie inicjowanie działań wspierających digitalizację, podpowiadanie technologicznych trendów i wychwytywanie potrzeb przedsiębiorców. Rady powołuje fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, należąca do Skarbu Państwa.

Dla większej skuteczności działań w regionach powoływane są regionalne Rady Przemysłu Przyszłości przy udziale samorządowców. Wśród zadań jest także przekuwanie oczekiwań przedsiębiorców na niezbędne działania po stronie agend rządowych i samorządowych. Ideę

 

Kujawsko-pomoska Rada została powołana oficjalnie w czwartek w bydgoskiej Fabryce Loyda. Wśród zadań jest także przekuwanie oczekiwań przedsiębiorców na niezbędne działania po stronie agend rządowych i samorządowych. Ideę powoływania rad regionalnych zaprezentował Dawid Solak, p.o. prezesa zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

 

Z uwagi na to, że środowisko wsparcia procesów cyfryzacji powinno być szerokie, w inauguracji Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, nauki, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy. Samorządowców reprezentował Zbigniew Ostrowski - wicemarszałek województwa, który jako przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Rady Regionalnej Przemysłu Przyszłości, podkreślał potrzebę współpracy różnych grup w ramach zespołu: - To grono jest najlepszą odpowiedzią na pytania o proces transformacji cyfrowej w regionie. Jednocześnie akcentował działania Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, będącego jedynym w regionie klastrem o statusie krajowego klastra kluczowego i zaznaczał, że silna i nowoczesna gospodarka to gospodarka cyfrowa. Z kolei dr hab. inż. Marek Macko - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zauważył, że przedsiębiorcy z Kujawsko-Pomorskiego są świadomi potrzeby wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0. Dlatego, zdaniem eksperta, trzeba znaleźć sposób na zapewnienie MŚP bezpieczeństwa podejmowania decyzji o transformacji cyfrowej, a niezbędnym elementem tej transformacji będą przyszłe kadry, które obecnie kształci się na uczelniach wyższych.

 

W skład Kujawsko-Pomorskiej Rady Regionalnej Przemysłu Przyszłości weszło 18 osób. Przewodniczącym rady został Zbigniew Ostrowski, zaś jego zastępcą dr hab. inż. Marek Macko. Pełen skład rady kształtuje się następująco:

 

Łukasz Będziński – Kierownik zespołu innowacji, badań przemysłowych i homologacji, Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A.

Tomasz Deptuła - Kierownik projektu i kierownik witryny, Deepsense.ai

Marcin Forbotko - Prezes Zarządu, Galactica Sp. J.

Marek Grabowski - Prezes Zarządu, GRAFORM Sp. z o.o.

Jarosław Halarewicz - Prezes Zarządu, BOHAMET S.A.

Sławomir Jankowski - Prezes Zarządu, PIXEL Sp. z o.o.

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski - Prorektor ds. Współpracy z otoczeniem Społecznym i Gospodarczym, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Radosław Kempinski - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Michał Korolko - Prezes Zarządu, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Sławomir Maciejewski - Prezes Zarządu, 12 spółka z o.o.

dr hab. inż. Marek Macko - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr inż. Tomasz Marciniak, prof. uczelni - Dziekan Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, Politechnika Bydgoska

Katarzyna Meger - Prezes Zarządu, Bydgoski Klaster Przemysłowy

Zbigniew Ostrowski - Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Jacek Siech - Prezes Zarządu, PRECITOOL OST Sp. z o.o.

Rafał Sobolewski - Dyrektor DZ Obronności i Bezpieczeństwa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Robert Wichłacz - Prezes Zarządu, ATOS Poland Global Services Sp. z o.o.

Edyta Wiwatowska - Prezes Zarządu, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W obronie szpitala Biziela w Sejmie

 

Sejm RP... W obronie Szpitala "Biziela"....

Opublikowany przez Jana Szopińskiego Środa, 22 czerwca 2022
go Środa, 22 czerwca 2022