Jesteś tutaj: Home

Prezydent nie wyrazi zgody na spalarnie odpadów niebezpiecznych. Nie oznacza to jednak, że spalarnia nie powstanie

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz wtorek, 07 grudzień 2021 13:44

Najprawdopodobniej jeszcze w grudniu prezydent Rafał Bruski wyda decyzję, w której nie zezwoli na rozbudowę spalarni odpadów niebezpiecznych Eneris, na terenach dawnego Zachemu. Prezydent chce się oprzeć na stanowisku Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w której opinii jej rozbudowa będzie niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Postępowanie toczy się od kilku miesięcy, budząc emocje społeczne wśród mieszkańców Kapuścisk. W tym postępowaniu pozytywną opinie wyraziło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski, Sanepid oraz marszałek województwa. Negatywnie do tej pory zaopiniowała jedynie Miejska Pracownia Urbanistyczna, wskazując na niezgodność z planem miejscowym. Stanowiska nie zajęła jeszcze Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

 

W poniedziałek na wniosek radnych opozycji odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Bydgoszczy poświęcona toczącemu się postępowaniu. Prezydent Rafał Bruski poinformował, że 18 listopada zgodził się z opinią MPU i planuje w grudniu z uwagi na niezgodność z planem miejscowym wydać decyzję odmowną.

 

Decyzja prezydenta nie musi być prawomocna

Inwestor jeżeli nie będzie zadowolony z decyzji prezydenta, będzie mógł ją zaskarżyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w celu zbadania przez te organy, czy faktycznie przesłanka niezgodność z planem miejscowym merytorycznie ma miejsce. Te organy mogą decyzję prezydenta uchylić.

 

Protesty nie są przesłanką

We wrześniu prezydent Rafał Bruski zwrócił się do premiera z prośbą o zmianę przepisów, aby w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców lokowanie spalarni odpadów niebezpiecznych było zakazane. Wniosek rozpatrzyło Ministerstwo Klimatu, które odniosło się do postulatu odmownie, wskazując w swojej odpowiedzi - Protesty i niezadowolenie lokalnej społeczności nie stanowią same w sobie przesłanki, która umożliwiałaby organowi odmowę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Oznacza to, że w polskim systemie prawnym nie można odmówić decyzji środowiskowej tylko z uwagi na niezadowolenie społeczne. Jeżeli odmowa nie będzie właściwie uzasadniona wówczas może być uchylona przez sąd.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

728 dni w Sejmie - 377 wystąpień z mównicy. Sprawozdanie z dwóch lat kadencji.