Jesteś tutaj: Home

Fitch bierze finanse Bydgoszczy na listę obserwacyjną. Przyczyną Polski Ład

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz wtorek, 07 grudzień 2021 00:12

Agencja Fitch Rating wpisała 14 polskich miast, w tym Bydgoszcz na listę obserwacyjną, to sygnał dla inwestorów i kredydawców, że istnieje ryzyko, że wypłacalność tych miast się pogorszy.Na dzisiaj Bydgoszcz ma dość wysoką ocenę kredytową na poziomie A- w walucie zagranicznej. Fitch wprost wskazuje na przyczynę tego zmiany podatkowe zwane Polskim Ładem.


Umieszczenie ratingów na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym odzwierciedla naszą niepewność co do możliwego wpływu reformy fiskalnej „Polski Ład” na profile finansowe ocenianych przez nas gmin - czytamy w ratingu. Ryzyko w przypadku Warszawy określono jako wysokie, w przypadku pozostałych miast, w tym Bydgoszczy jako średnie - W wyniku wprowadzonej reformy znacznie zmniejszone zostaną dochody operacyjne

 

 w porównaniu do sytuacji, gdyby reforma nie została wprowadzona. Reforma wpływa na dochody JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). PIT stanowił średnio ponad 25%dochodów ogółem gmin ocenianych przez Fitch. Naszym zdaniem, przewidziane w znowelizowanej ustawie o dochodach JST rozwiązania będą niewystarczające by w pełni skompensować spodziewany spadek dochodów z tytułu udziału w dochodach z PIT.

 

W opinii Fitch - Gminy będą zmuszone do podjęcia działań zapobiegawczych, w postaci podnoszenia podatków i opłat lokalnych oraz ograniczania wydatków bieżących, aby zrównoważyć ubytek dochodów.

 

Rada Miasta Bydgoszczy w październiku podjęła uchwały o podniesieniu cen biletów komunikacji publicznej i w strefie płatnego parkowania.

 

Jeżeli gminom nie uda się wprowadzić działań zmierzających do złagodzenia skutków ubytku dochodów operacyjnych powstałego w wyniku reformy „Polski Ład”, ich samodzielne profile kredytowe (SCP) ulegną pogorszeniu, prowadząc do obniżenia ratingów - czytamy w komunikacie.

 

Gdy Fitch Rating przedstwi szczegółowy raport dla Bydgoszczy, w którym wskazane będą negatywne i pozytywne scenariusze, wrócimy do sprawy.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

728 dni w Sejmie - 377 wystąpień z mównicy. Sprawozdanie z dwóch lat kadencji.