Jesteś tutaj: Home

Bydgoszcz podpisała samorządową kartę o równości kobiet i mężczyzn w życiu publicznym

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz środa, 13 październik 2021 07:00

W poniedziałek w czasie odbywających się w Poznaniu Europejskiego Forum Samorządowego – Local Trends miała miejsce uroczystość sygnowania przez samorządy Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Wśród sygnatariuszy znalazła się Bydgoszcz reprezentowana przez zastępcę prezydenta Iwonę Waszkiewicz.

 

Uroczystość odbyła się w obecności Heleny Dalii Europejskiej Komisarz ds. Równości oraz Frederica Valliera Sekretarza Generalnego CEMR.

 

- Podpisanie tej karty jest deklaracją podjęcia przez miasto działań, które będą prowadził do eliminacji wszelkich przejawów dyskryminacji kobiet i mężczyzn – zaznacza zastępca prezydenta Iwona Waszkiewicz - Podpisanie tej karty jest pewnego rodzaju kontynuacją działań, które już Miasto Bydgoszcz podjęło. Warto przypomnieć, że realizujemy od kilku lat program ,,Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”, ponadto dwa lata temu została powołana Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania.

 

Podpisując Kartę, podmioty lokalne i regionalne podejmują silne i formalne zobowiązanie publiczne do przestrzegania zasady równości i wdrażania polityki i konkretnych działań we współpracy z instytucjami i organizacjami na swoim terytorium. Dokument proponuje konkretne metody, dzięki którym można dążyć do równości kobiet i mężczyzn w różnych dziedzinach życia: udziału w życiu politycznym, zatrudnieniu, usługach publicznych, planowaniu przestrzennym itp.

 

Sygnatariusz Karty zobowiązuje się do podjęcia następujących kroków w celu wdrożenia jej postanowień:

-  w rozsądnym terminie (nie dłuższym niż dwa lata) od daty jej podpisania, opracowania i przyjęcia Planu Działań na rzecz Równości, a następnie jego wdrażanie;

- określenia celów, priorytetów, harmonogramu, środków oraz zasobów w ramach Planu Działań na rzecz Równości, które planuje się uruchomić, aby wprowadzić w życie Kartę i jej zobowiązania;

- jeśli Sygnatariusz posiada już Plan Działań na rzecz Równości, dokona jego przeglądu, aby upewnić się, że odnosi się on do wszystkich istotnych kwestii wynikających z Karty;

- przeprowadzenia konsultacji przed przyjęciem Planu Działań na rzecz Równości, a po jego przyjęciu szerokiego rozpowszechniania;

- regularnego publicznego informowania o postępach we wdrażaniu Planu;

- weryfikowania Planu Działań na rzecz Równości, jeśli wymagać tego będą okoliczności;

- współpracy w ramach ewaluacji wdrażania Karty.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W obronie szpitala Biziela w Sejmie

 

Sejm RP... W obronie Szpitala "Biziela"....

Opublikowany przez Jana Szopińskiego Środa, 22 czerwca 2022
go Środa, 22 czerwca 2022