Jesteś tutaj: Home

Nie będzie konsultacji społecznych dotyczących rozbudowy spalarni

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz piątek, 01 październik 2021 06:28

Pod koniec czerwca do Rady Miasta Bydgoszczy wpłynął wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie budowy spalarni niebezpiecznych o co wniósł do prezydenta prywatny inwestor. Prezydent jako organ prowadzi obecnie w tej sprawie postępowanie środowiskowe. W tamtym okresie zamiar rozbudowy spalarni odpadów niebezpiecznych budził spore emocje, które podnosili aktywiści, a także posłowie Lewicy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeanalizowaniu wniosku oceniła, że inwestycje prywatne nie podlegają konsultacjom, które przeprowadzić mogą organy bydgoskiego samorządu. Procedura uzyskania decyzji środowiskowej prowadzona jest natomiast w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska.

 

Decyzja prezydenta w tej sprawie będzie decyzją administracyjną, gdyby jakaś ze stron np. inwestor nie była z niej zadowolona, wówczas może ją zaskarżyć do sądu. Z tego powodu sama negatywna opinia prezydenta może nie wystarczyć. Kilka tygodni temu prezydent Rafał Bruski zwrócił się do premiera o nowelizację przepisów, aby ustawowo zakazać lokalizacji spalarni niebezpiecznych w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Ostatnio w tej sprawie interpelował również poseł Paweł Olszewski.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

728 dni w Sejmie - 377 wystąpień z mównicy. Sprawozdanie z dwóch lat kadencji.