Jesteś tutaj: Home

Sejm zdecydował, że pracownicy punktów szczepień będą chronieni jak funkcjonariusze publiczni. To jednoznaczny brak zgody na agresję

Napisane przez  PAP Opublikowano w Regionalne piątek, 13 sierpień 2021 00:38

Osiągnięcie poziomu 6 proc. PKB na ochronę zdrowia w 2023 r. i określenie ścieżki wzrostu do 7 proc. PKB w 2027 r. – przewiduje uchwalona w środę ustawa. Zawiera też przepisy o karaniu osób naruszających nietykalność personelu punktów szczepień przeciw COVID-19.

 

Za nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw głosowało 298 posłów, przeciw było 7, wstrzymało się 146 parlamentarzystów.

 

Wcześniej posłowie odrzucili poprawki opozycji, zakładające m.in. jeszcze szybszy niż zaproponowany przez rząd wzrost nakładów.

 

Celem regulacji jest przyspieszenie osiągnięcia poziomu 6 proc. produktu krajowego brutto (PKB) na ochronę zdrowia w 2023 r., a także określenie ścieżki dalszego wzrostu do 7 proc. PKB w 2027 r. Obecnie minimalny poziom nakładów na ochronę zdrowia zakłada wzrost do wysokości 6 proc. PKB do 2024 r. i w latach kolejnych.

 

W ustawie znalazły się także przepisy dotyczące naruszenia nietykalności personelu punktów szczepień przeciw COVID-19. Objęcie pracowników punktów szczepień dodatkową ochroną prawną wiąże się z atakami na punkty szczepień i z groźbami kierowanymi wobec personelu medycznego.

 

Przepis stanowi, że "kto narusza nietykalność cielesną osoby prowadzącej badanie kwalifikacyjne lub szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 lub osoby pomagającej przy przeprowadzeniu badania lub szczepienia, której nie przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu podczas lub w związku z prowadzonym badaniem lub szczepieniem, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech". (PAP)

 

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

 

ktl/ joz/