Jesteś tutaj: Home

W poniedziałek głosowanie nad wotum zaufania dla marszałka

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne piątek, 21 maj 2021 19:52

24 maja odbędzie się w trybie zdalnym absolutoryjna sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jedno z najważniejszych posiedzeń w roku, w czasie którego radni ocenią czy Zarząd Województwa należycie wykonał budżet na 2020 rok, podjęta będzie także ocena polityczna jego rządów w ramach debaty nad raportem o stanie województwa.

Będzie to jednak w pewnym sensie pandemiczna sesja, nie tylko z powodu obradowania zdalnego, bowiem jak przyjrzymy się dokumentowi raportu o stanie województwa, to w dużej mierze jest on poświęcony działaniom województwa w ramach przeciwdziałania skutkom epidemii. Wybuch epidemii zmienił także część priorytetów, województwo zaangażowało się w zakup respiratorów i innego wyposażenia dla kujawsko-pomorskich szpitali. Samorząd Województwa jest zresztą też organem prowadzącym kilka szpitali. Województwo ogłosiło również nabór wniosków od przedsiębiorców z branży gastronomicznej i podobnych, które odczuły skutki lockdownu, na pomoc w utrzymaniu na rynku.

 

Pierwotnie radni uchwalając budżet na 2020 rok przewidywali 82 mln zł deficytu, ostatecznie udało się uzyskać 62 mln zł zysku, co wynikło z ograniczenia wydatków. Jak wynika z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej plan inwestycyjny na 2020 rok wykonano w 85%.

 

Zadłużenie województwa według stanu na koniec 2020 roku wyniosło 269,1 mln zł, ale jak doliczy się ponad 563,8 mln zł zadłużenia spółek podległych, to jest już kwota ponad 830 mln zł, gdy roczny wpływ do budżetu stanowi 1,1 mld zł.

 

Pod koniec roku duże kontrowersje budziła organizacja połączeń kolejowych, drastyczne cięcia na wielu liniach. Zapewne i ten wątek zostanie poruszony na poniedziałkowej sesji.

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Sprawozdanie z kadencji:

 

Materiał KW Nowa Lewica