Jesteś tutaj: Home

Rozwój transportu intermodalnego to jedno z głównych wyzwań dla Polski na najbliższą dekadę

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne czwartek, 28 styczeń 2021 09:54
Rozwój transportu intermodalnego to jedno z głównych wyzwań dla Polski na najbliższą dekadę Fot: CUPT

Po decyzjach politycznych na szczeblu Unii Europejskiej ustalono nowe ramy finansowe UE, stąd też powoli w Polsce trwają przygotowania do ich wdrażania w praktyce poprzez poszczególne projekty. Inwestycje infrastrukturalne w Polsce realizowane są za pośrednictwem agendy rządowej jaką jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Za jeden z kluczowych priorytetów do 2030 roku CUPT wskazuje rozwój infrastruktury intermodalnej.

Dzisiaj trudno dokładnie powiedzieć jaka będzie polityka Unii Europejskiej w latach 2021-2027, ale co już dzisiaj się klaruje dość wyraziście, to dbanie o klimat, co wiąże się ze wspieraniem niskoemisyjnego transportu. W tę politykę wpisuje się też transport intermodalny, czyli opierający się na łączeniu kilku form transportu – w praktyce jest to dążenie do tego, aby przewozy na dużych odległościach odbywały się koleją lub gdy jest taka możliwość transportem wodnym, zaś transport drogowy był elementem ostatnim dowozu towaru do miejsca docelowego, jeżeli nie znajduje się ono w bliskim sąsiedztwie terminalu kolejowego.

 

Pod koniec 2020 roku z inicjatywy CUPT powstał dokument strategiczny ,,Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.”. Wskazuje on, że wśród węzłów sieci TEN-T znajduje się Bydgoszcz, ale jest w pewnym sensie ewenementem, bowiem nie posiada wciąż terminalu intermodalnego Z tego dokumentu wynika też, że dość zaawansowane prace prowadzone są nad utworzeniem takiej infrastruktury w Emilianowie.

 

CUPT wskazuje, że rozwój tego rodzaju infrastruktury intermodalnej to będzie jeden z głównych priorytetów na najbliższą dekadę, planuje się też utworzenie w Polsce specjalistycznej instytucji odpowiedzialnej za koordynowanie i promocję transportu intermodalnego

 

Sieć bazowa i kompleksowa

Bydgoszcz w sieci TEN-T jest ujęta jako węzeł sieci kompleksowej, czyli drugorzędnej, a jak wskazuje CUPT – ta sieć ma zostać wdrożona do 2040 roku, natomiast sieć bazowa będzie wdrożona do 2030 roku. Za postulatem, który podnosimy od kilku lat – uznania Bydgoszcz za węzeł sieci bazowej, idą zatem większe środki inwestycyjne w najbliższej dekadzie.

 

Dokument Centrum Unijnych Projektów Transportowych pokazuje, że Bydgoszcz ma ku temu potencjał.