Jesteś tutaj: Home

Kolejna spółka wojewódzka planuje inwestować na kredyt

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne niedziela, 24 styczeń 2021 19:06

Rok 2021 jest pierwszym, w którym Województo Kujawsko-Pomorskie musi wydatkować ponad 30 mln zł na spłatę zobowiązań, jakie zależna od niego spółka zaciągnęła w 2010 roku na modernizację szpitali wojewódzkich, przed nami teraz dziesięć lat intensywnych spłat. Okazuje się, że wieloletnie zobowiązania planuje zaciągnąć też spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne.

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne w 2010 roku wyemitowały obligację na modernizację infrastruktury szpitalnej, które spłacane miały być po dekadzie. Poręczenia kredytu udzieliło Województwo Kujawsko-Pomorskie, jedyny udziałowiec w spółce. Zważywszy na to, że spółka nie prowadzi specjalnie dochodowej aktywności, oczywistym było, że będzie ten dług spłacany z budżetu województwa. W roku 2020 z tytułu poręczeń spłacono blisko 14 mln zł, w tym roku jest to już ponad 35 mln, a od przyszłego będzie to ponad 40 mln i tak do 2031 roku włącznie. Wzrost kwoty poręczenia do spłaty w roku bieżącym, dość mocno obciążył budżet województwa.

 

Z dokumentów wynika, że planuje się kolejny kredyt

Jedna z bolączek naszego województwa są opóźnienia w programie modernizacji dróg wojewódzkich. W wieloletniej perspektywie finansowej uchwalonej przez Sejmik Województwa zapisano planowany do realizacji do 2029 roku wieloletni program modernizacji dróg warty blisko 154 mln zł, który zrealizować ma podległa województwu spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne, najprawdopodobniej poprzez zaciągnięcie zobowiązań kredytowych - np. wyemitowanie obligacji. Spółka bowiem nie posiada majątku, którym mogłaby ten program sfinansować.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa badająca w oparciu m.in. o ten dokument zadłużenie województwa przestrzega, że każde zaciągnięcie zobowiązań przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne będzie w świetle ustawy o finansach publicznych traktowane jako zobowiązanie województwa. Taka opinia może być wyraźnym sygnałem dla włodarzy województwa, że zbyt ,,kreatywna księgowość”, z przerzucaniem formalnie długu na spółkę, w tym wypadku nie przejdzie.

 

W roku bieżącym na obsługę długu województwa (koszty związane z odsetkami) wydajemy z budżetu 7,5 mln zł, w przyszłym wydamy ponad 11 mln zł.