Jesteś tutaj: Home

W poniedziałek Sejmik Województwa zdecyduje o kierunkach rozwoju województwa na lata

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne niedziela, 20 grudzień 2020 15:53

21 grudnia Sejmik Województwa planuje uchwalić budżet na 2021 rok, jest to uchwała ważna w kontekście ostatniego chaosu na kolei. W poniedziałek radni mają także uchwalić Strategię Rozwoju Województwa do 2030 roku, czyli wyznaczyć kierunki rozwoju województwa na przyzłą dekadę.

Prace nad strategią w tym roku były utrudnione z powodu nieplanowanej przez nikogo pandemii COVID-19, doprowadziły one do przesunięcia w harmonogramie prac i tego, że będzie ona uchwala tuż przed świętami, trochę rzutem na taśmę.

 

Bez rozstrzygnięcia w kwestii ZIT

Duże emocje budziła kwestia współpracy metropolitalnej, pierwotne zapisy znacząco podkreślały koncepcję budowania metropolii bydgosko-toruńskiej, co z kolei spotykało się z krytyką ze strony bydgoskiego samorządu. Bydgoszcz chce budować metropolię w oparciu o powołane Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz w skład którego wchodzi prawie cały powiat nakielski (bez Sadek), duża część powiatu żnińskiego ze Żninem i Rojewo w powiecie inowrocławskim.

 

Jakieś półtora tygodnia temu pojawiła się korekta projektu Strategii, w której zrezygnowano z zapisów o ZIT bydgosko-toruńskim. Utworzono 5 miejskich obszarów funkcjonalnych dla pięciu największych miast województwa, MOF Bydgoszczy obejmuje zaś obszar Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Planowany jest też obejmujący Bydgoszcz i Toruń w wraz powiatami grodzkimi obszar Stołecznego Obszaru Rozwojowego, nad którym pieczę ma mieć marszałek.

 

MOF II i III poziomu / źródło: projekt Strategii

 

Na dzisiaj trudno jednak określić jaka rolę będzie odrywał SOR, czy faktycznie utworzenie 5 osobnych MOF to ustępstwo wobec Bydgoszczy, czy SOR będzie wykorzystywany jako element wdrażania metropolii bydgosko-toruńskiej. Trudno to określić, bowiem MOF czy SOR tworzone są pod nową perspektywę finansową Unii Europejskiej, którą dopiero w środę uchwalił Parlament Europejski, przed nami ustalenie jej zasad krajowych w konsultacji rządu polskiego z Komisją Europejską, w oparciu o które będzie można ustalić rolę MOF i SOR w naszym województwie. Strategia wskazuje, że będzie to rozstrzygnięte w dodatkowym dokumencie, który ma zostać opracowany w przyszłości. Wówczas dopiero ta kwestia się w pełni rozstrzygnie.

 

Bydgoszcz docelowo węzłem sieci bazowej TEN-T

W toku prac nad Strategią w konsultacjach społecznych dopisano m.in. dążenie do tego, aby Bydgoszcz (jedyny węzeł w naszym województwie w sieci TEN-T), zyskał rangę najwyższego węzła sieci bazowej. Decyzje o rewizji sieci TEN-T Komisja Europejska planuje podjąć w 2023 roku, zapisanie tego celu w Strategii ma być wyrazem wsparcia Samorządu Województwa dla tego dążenia.

 

W strategii zapisano m.in. potrzebę budowy linii kolejowej z Solca Kujawskiego do Portu Lotniczego Bydgoszcz i – Trzcinca (tzw. południowa kolejowa obwodnica Bydgoszczy), są też zapisy o potrzebie przywrócenia połączeń kolejowych do Kcyni. Strategia wskazuje również na potrzebę budowy mostu przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego. Znajduje się też, ,budząca kontrowersję, propozycja budowy tramwaju z Bydgoszczy do Torunia. W toku konsultacji społecznych dopisano również cel potrzeby dobudowy drugiego toru na linii kolejowej nr 209 biegnącej przez Fordon.

 

Kiedyś się pożyczyło, to teraz trzeba spłacać

Ostatnio dominuje w przestrzeni medialnej temat ograniczania połączeń kolejowych. Jedną z przyczyn cięć jest planowane w projekcie budżetu na 2021 rok obniżenie dotacji. W projekcie budżetu przewidywano kwotę ok 83 mln zł na połączenia kolejowe, ale jak wynika z zakończonych negocjacji pomiędzy województwem a Polregio i Arrivą, umowy przekroczą i tak 90 mln zł.

 

Rok 2021 to pierwszym, w którym przyjdzie nam spłacić wysoką transzę poręczenia kredytu, jaki w 2010 roku z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągnęła spółka zależna od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne na modernizację szpitali. W roku bieżącym (2020) kwota spłaty to ok. 13 mln zł, w roku przyszłym będą to już prawie 34 mln zł. Wzrost raty poręczenia o 20 mln zł w dużej mierze przemodelowało finanse województwa. Od 2022 roku wysokość raty będzie przekraczać 40 mln zł i tak aż do 2031 roku.

 

Przekłada się to również na ograniczone wydatki inwestycyjne budżetu województwa. Niektórzy bydgoscy politycy krytykują władze województwa za nieuwzględnienie w projekcie środków na rozbudowę Opery Nova.

 

Przebieg debaty budżetowej oraz nad Strategią Rozwoju Województwa 2030 będziemy jutro relacjonować.