Jesteś tutaj: Home

NIK krytycznie o pracy urzędników marszałka

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne środa, 19 czerwiec 2013 12:38

Najwyższa Izba Kontroli  pod swoją lupę wzięła sposób zakupu sprzętu medycznego z funduszy Unii Europejskiej. Skontrolowano wybrane szpitale, ale także jednostki samorządowe, w tym Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu, gdzie wykryto kilka poważnych uchybień.

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie przeprowadzał analiz dotyczących wyposażenia poszczególnych jednostek ochrony zdrowia w specjalistyczną aparaturę medyczną i zapotrzebowania na tego  rodzaju aparaturę, nie dokonywał również ocen dostępu do świadczeń diagnostycznych realizowanych przy użyciu  specjalistycznej aparatury medycznej – czytamy w raporcie podsumowującym kontrolę.

 

Ponadto pojawiają się zarzuty, że Urząd Marszałkowski nie kontrolował należycie podległych sobie Zakładów Ochrony Zdrowia,  co było złamaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia - NIK zwraca uwagę, że nie przeprowadzono kontroli sprawdzającej w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku, mimo że kontrola przeprowadzona w 2009 r. w tym Szpitalu wykazała istotne nieprawidłowości w zakresie dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie prowadził monitoringu postępów realizacji  i stopnia osiągania celów RPO WK-P w zakresie zakupu aparatury medycznej zgodnie z wymogami art. 26 ust. 1 pkt 12 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Departament Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialny za monitoring wskaźników rezultatu i produktu, świadczących o osiągnięciu celu projektu, posiadał informację o  wskaźnikach z ostatniego wniosku o płatność końcową, stanowiącego rozliczenie projektu, natomiast nie gromadził i nie weryfikował informacji o wskaźnikach dla projektów w trakcie realizacji. Podczas kontroli Departament trzykrotnie zmieniał wartość wskaźników rezultatu projektów, które znacznie różniły się między sobą i od wskaźników przedstawionych przez beneficjentów projektów. Na 15 maja 2012 r., w informacji przekazanej przez Departament wykazano wartość wskaźnika w postaci liczby wykonanych badań - 290,9 tys. , a następnie w ciągu dwóch miesięcy zmieniono na: 303,4 tys. i 545,8 tys. badań. Z danych przedstawionych przez beneficjentów projektów wynikało, że faktycznie w tym okresie wykonano 1.729,9 tys. badań, tj. więcej o 320 – 510% od liczby podanej przez Departament. Dyrektor Departament RPO wyjaśniła, że „różnice pomiędzy Departamentem, a beneficjentami w monitorowanych wskaźnikach wynikały z błędów popełnionych przez pracowników Departamentu oraz z niejednorodnej metodologii ich liczenia przez beneficjentów (…)” – zarzuca Najwyższa Izba Kontroli.

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W obronie szpitala Biziela w Sejmie