Jesteś tutaj: Home

Uwagi do Strategii Rozwoju Województwa przyjmowane do środy. Nic o nas bez nas (poradnik obywatelski)

Napisał  Opublikowano w Regionalne czwartek, 27 sierpień 2020 18:51

W dość nietypowym trybie odbywają się konsultacje społeczne nad Strategią Rozwoju Województwa do 2030 roku, która najprawdopodobniej zostanie uchwalona przez Sejmik Województwa jeszcze w tym roku. Konsultacje społeczne ruszyły pod koniec lipca, nie zostały jednak w żaden sposób wypromowane – wchodząc na stronę internetową Urzędu Marszałkowskiego musimy się wysilić oraz wykazać biegłością, aby natrafić na informację o konsultacjach. Natomiast termin składania uwag mija już w środę 2 września.

W myśl zasady – Nic o nas bez nas! Warto wziąć udział mimo wszystko w tych konsultacjach. Szczególnie ważne będzie zaangażowanie organizacji społecznych. W konsultacjach mogą brać jednak również też mieszkańcy. Uwagi można wysyłać na specjalnym formularzu (do pobrania poniżej tej publikacji) na adres mailowy: strategia@kujawsko-pomorskie.pl

 

Podsumowanie naszego spotkania

W poniedziałek 24 sierpnia zorganizowaliśmy w Bydgoszczy spotkanie konsultacyjne, w trakcie którego poruszono istotne z punktu widzenia Bydgoszczy i jej obszaru metropolitalnego kwestię. Poniżej przedstawiamy notatkę podsumowującą to spotkanie, z którą warto się zapoznać przy wypełnianiu formularza:

Szczególnie istotne kwestie zdefiniowane na tym spotkaniu, to sprzeciw wobec odgórnych zapisów wskazujących konieczność rozwoju bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego, wskazując jednocześnie na poziomie strategii dążenie do utworzenia bydgosko-toruńskiego ZIT.

 

Drugi aspekt to brak wyraźnych zapisów dotyczących, iż celem strategicznym jest uznanie Bydgoszczy za węzeł sieci bazowej TEN-T przy okazji planowanej jej rewizji, choć taką intencję wyraził w stanowisku z czerwca 2019 roku Sejmik Województwa. Bydgoszcz jest obecnie węzłem sieci kompleksowej TEN-T – sieć kompleksowa według zamierzeń Komisji Europejskiej ma zostać rozbudowana do 2050 roku, natomiast sieć bazowa do 2030 roku, stąd też jest to nie tylko kwestia prestiżu, ale również możliwego przyśpieszenia rozwoju, w tym pozyskania funduszy na np. rozwój terminali transportowych w województwie. (o sieci TEN-T jest mowa chociażby na stronie 28 w wyzwaniu 5).

 

Trzeci aspekt podnoszony na poniedziałkowym spotkaniu to rozwój transportu zbiorowego, wskazano również propozycję inwestycji, które nie są do końca zdefiniowane w konsultowanym projekcie.

 

Przygotowaliśmy przykładowo wypełniony formularz z tymi uwagami.

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Sprawozdanie z kadencji:

 

Materiał KW Nowa Lewica