Jesteś tutaj: Home

Gminy krytykują uchwałę sejmiku

Napisane przez  Ł.R. /www.e-krajna.pl Opublikowano w Regionalne czwartek, 13 czerwiec 2013 15:41

Samorządy Więcborka, Kamienia Krajeńskiego i Sośna wydały krytyczne opinie wobec uchwały sejmiku dotyczącej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

Obecnie dużym problemem dla tych samorządów są przepisy  zabraniające budowania czegokolwiek w okolicy 100 metrów od jezior, rzek i innych zbiorników wodnych.  Przygotowana przez Urząd Marszałkowski uchwała ma złagodzić te niekorzystne zapisy, ale zdaniem wyżej wymienionych gmin zawiera zbyt wiele błędów.

 

Rada Gminy Więcborka i Rada Gminy Sośna zauważa, że plany załączone do uchwały zawierają wiele błędów, a co za tym idzie nie odzwierciedlają faktycznego podziału planistycznego. Gminy uważają, że służby marszałka nie do końca znają przebieg granicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Radni z Więcborka zaznaczają, że błędy Urzędu Marszałkowskiego dotyczą 26 hektarów.

 

Natomiast Rada Miejska w Kamieniu Krajeńskim uzasadniając swoją odmowę pozytywnego zaopiniowania projektu pisze - Przedstawiony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiegoprojekt uchwały jest nie do przyjęcia w takiej formie, gdyż nie uwzględnia prośby Gminy Kamień Krajeński, jak i pozostałych gmin powiatu sępoleńskiego, wystosowanej do Marszałka w sprawie zniesienia niektórych zakazów obowiązujących w Parku m.in. możliwości budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. Projekt uchwały zawiera zapisy odnośnie odstępstwa od obowiązywania wybranych zakazów lecz dotyczy tylko zabytkowych zespołów pałacowo-parkowych i innych obiektów architektonicznych zawartych w załączniku nr 2 do w/w uchwały. Nie rozwiązuje to problemów budownictwa w pobliżu zbiorników wodnych na terenie Gminy Kamień Krajeński.                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Sprawozdanie z 3 lat pracy w Sejmie: