Jesteś tutaj: Home

Ponad 17 tys. maturzystów przystąpiło dzisiaj do egzaminu z dojrzałości

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne poniedziałek, 08 czerwiec 2020 16:28

Matury w czerwcu przejdą do historii, dla samych zdających egzamin to zawsze jakiś stres, bowiem od wyników egzaminów zależeć będzie ich dalsze kształcenie, perturbacje wywołane wirusem COVID-19 mogą być tylko przyczynkiem do dalszego stresu. Według danych OKE w Gdańsku w województwie kujawsko-pomorskim w tym miesiącu będzie zdawać maturę 17 tys. i 296 absolwentów szkół średnich.

W tym gronie jest ponad 3 tys. zdających, którzy do egzaminu, z różnych powodów, przystępują po raz kolejny.

 

Dzisiaj, w pierwszy dzień maturzyści zdawali egzamin z języka polskiego, w naszym województwie pisało maturę ponad 14,5 tys. maturzystów. Maturzyści zmagali się dzisiaj, do wyboru z ,,Weselem” Stanisława Wyspiańskiego lub wierszem ,,Daremne” Anny Kamieńskiej. Jutro – 9 czerwca – odbędzie się egzamin z matematyki, do którego przystąpi w naszym województwie prawie 16 tys. osób, z tego ponad 1,7 tys. po raz kolejny. Matematyka w ostatnich latach sprawiała bowiem dość spore problemy i przyczyniała się do niezdania matury. W środę planowany jest egzamin z języka angielskiego (maturzyści mają do wyboru język obcy, w przyszły czwartek 18 czerwca zdawać będą wybierający język niemiecki). W naszym województwie do języka angielskiego przystąpi nieco ponad 14 tys. maturzystów, na drugi miejscu wśród wyborów maturalnych znajduje się niemiecki z 564 egzaminowanymi, a na trzecim rosyjski z 141 zdającymi, a na czwartym ex aequo francuski i hiszpański po 19. Pojedyncze osoby chcą zdawać maturę z języka włoskiego (7) i ukraińskiego (1).

 

Najwięcej maturzystów w naszym województwie zdaje egzaminy w Bydgoszczy – 4.437. Dość sporo również w powiecie inowrocławskim – 1.331.

 

Specjalne reżimy sanitarne

Rozsadzenie zdających w odstępach 1,5 metra od siebie nie powinno być specjalnie niczym nowym, bowiem takie metody stosowano od wielu lat, aby ukrócić oszustwa, czyli tzw. ściąganie. Zasad bezpieczeństwa epidemicznego dla egzaminów maturalnych wprowadzono więcej – przede wszystkim na maturę powinny przyjść tylko osoby zdrowe, w przypadku podejrzewania choroby zakaźnej (występujących objawów) dana osoba nie powinna pojawiać się w szkole. Na egzaminy nie mogą przyjść również osoby zamieszkałe z osobą poddaną kwarantannie. Na teren szkoły w dniu egzaminu mogą przyjść jedynie osoby zainteresowane egzaminem – czyli zdające oraz personel szkoły odpowiadający za przeprowadzenie egzaminów. Rodzice mogą wejść jedynie w przypadku opieki nad osobą niepełnosprawną.

 

Na terenie szkoły, gdzie przeprowadzany jest egzamin obowiązkowe jest posiadanie maseczki ochronnej, którą można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca przy stanowisk egzaminacyjnym.

 

Bez telefonu i maskotki na szczęście

Centralna Komisja Egzaminacyjna w wytycznych wskazuje, że zdający nie powinni przynosić rzeczy niepotrzebnych do zdawania, za przykład podaje się telefony komórkowe, na powierzchni których mogą się pojawiać zarazki. Wprowadza się też zakaz pożyczania przyborów. Inne zalecenia nakazuje również unikania skupisk zdających przed wejściem na salę, na której przeprowadzany jest egzamin.

Wolno przynieść butelkę z wodą pitną.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W obronie szpitala Biziela w Sejmie

 

Sejm RP... W obronie Szpitala "Biziela"....

Opublikowany przez Jana Szopińskiego Środa, 22 czerwca 2022
go Środa, 22 czerwca 2022