Jesteś tutaj: Home

Metropolia Bydgoszczy i Torunia ma ruszyć region do przodu

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne poniedziałek, 03 czerwiec 2013 12:25

Dzisiaj na Uniwersytecie Technologiczno Przyrodniczym po raz pierwszy publicznie zaprezentowano projekt Strategii Rozwoju Województwa do 2020 rok. Dokument ten poddany będzie w najbliższych tygodniach konsultacjom społecznym, a jesienią ma zostać przyjęty przez sejmik.

 

W analizie SWOT funkcjonowania województwa, w słabych stronach czytamy, że problemem regionu jest trwale wysoki poziom bezrobocia, słabo rozwinięta przedsiębiorczość, czy nieefektywny system transportu publicznego.

 

 

Szansą dla województwa według autorów koncepcji ma być postrzeganie Bydgoszczy i Torunia jako metropolii sieciowej. Autorzy jako zagrożenie dla rozwoju zauważają także brak należytej w

spółpracy pomiędzy tymi miastami. Dużym zagrożeniem dla kujawsko-pomorskiego są także zmiany demograficzne.

Z tego powodu Strategia Rozwoju Województwa 2020 zakłada większą integracje transportową pomiędzy tymi miastami. W ramach najbliższej perspektywy Unii Europejskiej planuje się przygotować także prace studialne prowadzące do uruchomienia połączenia tramwajowego pomiędzy tymi miastami.

 

Z inwestycji kolejowych  celem województwa jest doprowadzenie do sytuacji, aby komunikacja największych miast regionu z Warszawą, Trójmiastem, Poznaniem i Szczecinem odbywała się przy prędkości 160 km/h. W przypadku linii kolejowej nr 356 (Bydgoszcz – Szubin – Kcynia – Wągrowiec) Urząd Marszałkowski przewiduje tylko przywrócenie ruchu kolejowego na odcinek Bydgoszcz – Szubin, co ma zapewne związek z postulatem przewodniczącego bydgoskiej Rady Miasta Romana Jasiakiewicza, który chciał włączenia tego miasta do BiT City. W planach jest przygotowanie prac studialnych, do reaktywowania połączenia kolejowego Szubin – Żnin.

 

Projekt koncepcji zakłada także przygotowanie do 2020 roku koncepcji dla wybudowania linii kolejowej Maksymilianowo – Koronowo.  Istnieje także szansa na przywrócenie połączenie Koronowa  Tucholą.

 

Dużo bardziej hojny samorząd województwa jest już dla inwestycji kolejowych we wschodniej części województwa, gdzie planuje się przebudowę odcinka: Laskowice Pomorskie- Grudziądz – Jabłonowo Pomorskie oraz odcinka Jabłonowo Pomorskie – Brodnica.

Wybudowana ma zostać także linia kolejowa z Trzcinca do Solca Kujawskiego, co ma ułatwić komunikację regionu z bydgoskim lotniskiem.

 

Z punktu widzenia Bydgoszczy

Projekt strategii zakłada także rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 223 w Białych Błotach, przebudowę drogi krajowej nr 5 na terenie gminy Osielsko, rozbudowę trasy W-Z,  budowę obwodnicy południowo-wschodniej Bydgoszczy oraz tramwajowe połączenie ulicy Toruńskiej z Fordońską.

 

Obwodnica dla Inowrocławia

W opinii planistów z Urzędu Marszałkowskiego do 2020 roku należy wybudować obwodnicę Inowrocławia, rozbudować drogę krajową nr 15 dla lepszej komunikacji tego miasta z Gnieznem i Toruniem oraz rozbudować drogę krajową nr 25 dla szybszej komunikacji z Bydgoszczą.

 

Z innych planowanych inwestycji należy wyróżnić plan wybudowania nowego gmachu Filharmonii Pomorskiej, czy utworzenie i wdrożenie pakietu działań o nazwie ,,Uzdrowisko Inowrocław’.

 

Konsultacje społeczne nad tym dokumentem będą trwać do połowy lipca, szczegóły podamy wkrótce. 

 

W najbliższym czasie decyzje o przyjęciu ram budżetowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 podejmie Parlament Europejski. Przygotowana przez Urząd Marszałkowski koncepcja oparta jest bowiem o wyniki negocjacji budżetu unijnego, które jeszcze nie zostały przez PE przyjęte. 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Sprawozdanie z 3 lat pracy w Sejmie: