Jesteś tutaj: Home

#ChodziOŻycie

Napisane przez  Paulina Hermann Opublikowano w Regionalne czwartek, 19 wrzesień 2019 22:58

Według raportu “Badania zachowań pieszych i relacji pieszy-kierowca wrzesień –grudzień 2018 r.” piesi nie czują się bezpiecznie na pasach. Dlatego Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych skierowało do wojewody postulat o zmianę prawa.

Piesi nie czują się bezpiecznie.

Badanych podzielono na dwie grupy – mieszkańców małych i dużych miast. Z raportu wynika, że 81% pieszych z małych miast oraz 64% z dużych miast twierdzi, że nie czuje się bezpiecznie podczas przechodzenia przez pasy. Z przeprowadzonego researchu wynika, że uważają oni niezatrzymujące się samochody za bardzo poważny problem, który uderza w ich poczucie bezpieczeństwa. 78 procent badanych jest zdania, że należy zwrócić uwagę na przepis dotyczący kierowców, z którego wynika, że podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych powinien zmniejszyć prędkość, żeby zapewnić pieszym bezpieczeństwo.

 

Kierowcy bardzo często przekraczają prędkość.

85 procent kierowców przekracza dopuszczalną prędkość w miastach (50 km/h), co stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla pieszych przechodzących przez pasy. W obszarach pozamiejskich, gdzie prędkość nie powinna być większa niż 70 km/h aż 90 procent uczestników ruchu drogowego przekracza limit prędkości, kiedy dojeżdża do przejścia dla pieszych. Kierowcy uważają, że największym dla nich problemem, który utrudnia im przejeżdżanie przez pasy, jest nieprawidłowe zachowanie pieszych (78%) oraz kierowców (52%).

 

Starsi i młodsi ludzie na pasach

Z przeprowadzonego badania wynika, że kierowcy częściej ustępują młodym. Starsi ludzie muszą dłużej czekać. Wynika to z zachowania pieszych podczas przechodzenia przez pasy. Młodsi robią to zdecydowanie, co kierowca odczytuje jako pewny zamiar przemieszczenia się na drugą stronę ulicy. Starsi ludzie czekają, aż pojazd się zatrzyma.

 

Niebezpieczne zachowania pieszych

Okazuje się, że mały procent pieszych wykazuje zachowania, które można uznać za niebezpieczne. 7% pieszych przechodzi na czerwonym świetle, 8 % w miejscu niedozwolonym, a 0,43% wtargnęło na pasy. Z raportu wynika, że pewien odsetek uczestników ruchu drogowego zajmuje się swoim telefonem. 5% rozmawiało, 1% pisało SMS-y i słuchało muzyki. Zwrócono również uwagę na to, że tylko 19% używa odblasków na terenach niezabudowanych.

 

Wnioski z badania

1. Piesi nie wykazywali zachowań niebezpiecznych,

2. Na niektórych typach przejść (wąska ulica), kierowcy ustępują miejsca prawie

każdemu pieszemu. Dzięki niskiej prędkości mają oni możliwość dokładniejszej

obserwacji. Takie zachowanie przyczynia się do tego, że piesi czują się swobodniej,

3. Zaobserwowano, że starsi ludzi mają duży problem z przechodzeniem przez ulicę.

Nie ufali oni kierowcom.

 

 

Dane z raportu Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu:

1. W porównaniu z 2017 liczba pieszych, którzy zginęli podczas wypadków, jest o 1%

większa,

2. Tylko w Polsce ograniczenie nocne wynosi 60 km/h

3. 0 4% zwiększyła się liczba kolizji spowodowanych przez osoby pod wpływem

alkoholu,

4. W Polsce jest dużo więcej ofiar śmiertelnych na miliard przejechanych kilometrów

niż w innych krajach UE.

 

Inne raporty i statystyki

Z raportu Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu wynika, że:

1. W porównaniu z 2017 liczba pieszych, którzy zginęli podczas wypadków, jest o 1%

większa,

2. Tylko w Polsce ograniczenie nocne wynosi 60 km/h

 

3. 0 4% zwiększyła się liczba kolizji spowodowanych przez osoby pod wpływem

alkoholu,

4. W Polsce jest dużo więcej ofiar śmiertelnych na miliard przejechanych kilometrów

niż w innych krajach UE.

 

Statystyki policyjne pokazują, że:

1. Ofiarami wypadków drogowych są przede wszystkim (40%) „niechronieni”

uczestnicy ruchu drogowego,

2. Piesi, którzy zostali śmiertelnie potrąceni, stanowią 28% ofiar wypadków

drogowych,

3. Najwięcej wypadków spowodowali kierujący autami osobowymi,

4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym jako główna przyczyna potrąceń na pasach, co

stanowi 62% wypadków. Liczba wypadków na pasach nie się nie zmniejsza.

 

Wypadki drogowe na przełomie lat 2009-2018

W latach 2009 -2015 liczba wypadków drogowych była na podobnym poziomie. Porównując te wartości, można zauważyć, że najmniej kolizji spowodowano w 2015, a najwięcej w 2009. W 2016 liczba wypadków wzrosła o +/- 500. W 2016 i 2017 liczba wynosiła kolejno 4074 i 4091. W 2018 ilość wypadków się zmniejszyła.

 

Pismo do Wojewody

W poniedziałek roku Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy wystosowało

pismo do Wojewody Mikołaja Bogdanowicza. Zawarto w nim następujące postulaty:

1. Pierwszeństwo dla pieszych na wzór innych krajów UE,

2. Podwyższenie mandatów za wykroczenia drogowe, stała waloryzacja oraz powiązanie

stawki OC z liczbą wykroczeń,

3. Obniżenie limitów prędkości do 50 km/h w obszarze zabudowanym w nocy,

4. Egzekucja przepisów – wzrost liczby działających fotoradarów do 2000, 300 odcinkowych

pomiarów prędkości oraz odholowanie nielegalnie zaparkowanych samochodów

Rzecznik stowarzyszenia zwrócił również uwagę na to, że polskie drogi są jednymi z

najbardziej niebezpiecznych w Europie, ponieważ na milion mieszkańców giną 74 osoby (średnia

europejska wynosi 49 osób). Coraz więcej osób ginie na przejściach dla pieszych, gdzie powinni

mieć zagwarantowane bezpieczeństwo.