Jesteś tutaj: Home

To mogą być kluczowe dla przyszłości regionu tygodnie

Napisane przez  Łukasz Religa Opublikowano w Regionalne poniedziałek, 03 czerwiec 2019 13:56

Szybciej niż pierwotne planowano przeprowadzona zostanie rewizja Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Komisja Europejska już rozpoczęła konsultacje społeczne, które zakończą się w lipcu. Czasu jest nie mało, szczególnie gdy musimy nadrobić zaniedbania polityczne ostatnich lat. Miejsce węzła Bydgoszcz w sieci TEN-T, to nie tylko kwestia prestiżu, ale również bardziej pragmatyczny element, czyli dostępność funduszy na rozwój węzła.

Wybory do Parlamentu Europejskiego, które zdominowały nasze życie polityczne już za nami – teraz czas się wziąć do roboty. Do zrobienia mamy jednak wiele, bowiem z koncepcją węzła Bydgoszcz, jako elementu sieci bazowej TEN-T nie udało nam się nawet przebić na szczeblu krajowym.

 

O sieci TEN-T

Najprościej wyjaśniając są to główne szlaki dla transportu towarowego w Unii Europejskiej. Przez Polskę przebiegają dwa takie korytarze:

- Bałtyk – Adriatyk – łączący porty w Gdańsku, w Gdyni, w Szczecinie i w Świnoujściu z portami adriatyckimi: Koprem, Triestem, Rawenną i Wenecją. Ważnym ogniwem tego korytarza są linie kolejowej nr 131 i 201, które krzyżują się w Bydgoszczy;
- Morze Północne – Bałtyk – łączący porty niemieckie i holenderskie z państwami bałtyckimi. Przebiega on m.in. przez Poznań i Warszawę.

Sieć TEN-T została utworzona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 2013 roku, w którym to Bydgoszcz została uznana za węzeł sieci kompleksowej (uzupełniającej). I to właśnie to rozporządzenie jest obecnie przedmiotem konsultacji.

 

Ranga, ale też pieniądze

Rozwój sieci TEN-T odbywa się przy dużym udziale funduszy europejskich. Obecnie trwają negocjacje nad nową perspektywą Unii Europejskiej, czyli funduszami które będą dostępne po 2023 roku. Dzisiaj nowa perspektywa jest cały czas wielką niewiadomą, ale spodziewać się można, że największe pieniądze będą dedykowane w sieci TEN-T sieci bazowej, stąd też ważny wydaje się awans Bydgoszczy.

Węzeł Logistyczny Bydgoszcz


Od dłuższego czasu podejmowanych jest w naszym regionie kilka niezależnych inicjatyw. Trwają prace nad utworzeniem w Emilianowie platformy przeładunkowej, która obsługiwać mogłaby korytarz Bałtyk – Adriatyk, samorządy natomiast zabiegają o utworzenie portu pomiędzy Bydgoszczą i Solcem Kujawskim. Wciąż żywy jest też temat rozwoju lotniczego cargo przy Porcie Lotniczym Bydgoszcz. Te wszystkie elementy mogłaby sprawnie spinać nowa linia kolejowa, której koncepcje istnieją od dawna, potrzebne będą jednak na ten cel fundusze unijne.


Problem nasz polega dzisiaj na tym, że ta cała koncepcja węzła nie znajduje się w ,,mainstreamie” i cały czas jest to głównie temat dyskusji naszych wewnątrz regionu.


Obecnie w sieci TEN-T nie znajduje się droga wodna E-40, co może być barierą dla rozwoju transportu wodnego. O włączenie Wisły do TEN-T przy okazji tej rewizji zabiega m.in. tzw. środowisko trójmiejskie, skupiające interesantów portów morskich, ale także Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Bałtyk-Adriatyk.

 

Konsultacje społeczne Komisja Europejska prowadzi do 17 lipca. Ważne będą w niej głosy samorządów, stowarzyszeń samorządowych, ministerstw, organizacji branżowych. Mamy więc wiele do zrobienia. Stanowisko Komisji Europejskiej jak wynika z wyjaśnień komisarz Violetty Bulc powinniśmy poznać do połowy przyszłego roku.

 

W najbliższych dniach przedstawimy nasz raport pt. ,,Bydgoszcz w sieci bazowej TEN-T”.