Jesteś tutaj: Home

W roku budżetowym 2018 deficyt mniejszy niż planowano

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne środa, 03 kwiecień 2019 15:58

Zarząd Województwa pod koniec marca przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2018. Wydatki, dochody oraz deficyt okazały się ostatecznie mniejsze od założeń zarówno w momencie uchwalenia budżetu w grudniu 2017 roku oraz zamykania budżetu w grudniu 2018 roku.

Pierwotnie Sejmik Województwa uchwalił dochody na poziomie 951,6 mln zł, wydatki na poziomie 986,6 mln zł, co dawać miało deficyt równy 35 mln zł. W toku korekt budżetowych w trakcie roku dochody planowane zmalały do 832,2 mln zł, zaś wydatki do 893,2 mln zł, przez co na dzień 31 grudnia 2018 roku zaplanowano deficyt prawie dwukrotnie wyższy niż wcześniej przewidywano – 61 mln zł.

 

Ostateczne wykonanie budżetu przyniosło dochody na poziomie 793,1 mln zł, wydatki 816,1 mln zł, przez co deficyt nieznacznie przekroczył 23 mln zł, czyli był mniejszy od założeń przy jego uchwalaniu. Dochody okazały się ostatecznie zatem o ponad 150 mln zł mniejsze od pierwotnego planu, wydatki zaś o 170 mln zł (głównymi przyczynami zmniejszania było przesuwanie planów inwestycyjnych na kolejne lata).

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Sprawozdanie z 3 lat pracy w Sejmie: