Jesteś tutaj: Home

Województwo będzie zabiegać o wpisanie węzła Bydgoszcz do sieci bazowej TEN-T

Napisane przez  Łukasz Religa Opublikowano w Regionalne środa, 06 marzec 2019 20:11
Województwo będzie zabiegać o wpisanie węzła Bydgoszcz do sieci bazowej TEN-T Mapa sieci TEN-T

Bydgoszcz jest obecnie jedynym węzłem transportowym w transeuropejskiej sieci TEN-T z województwa kujawsko-pomorskiego. Znajduje się jednak w sieci kompleksowej (uzupełniającej), czyli odgrywa w dokumentach unijnych rolę drugorzędną. Na 2022 rok Komisja Europejska planuje rewizję sieci TEN-T. Marszałek województwa Piotr Całbecki zapowiada, że Zarząd Województwa będzie dążyć do podniesienia rangi bydgoskiego węzła, jako elementu sieci bazowej.

 

Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa interpelacje w tej sprawie złożył radny Jerzy Gawęda, który wskazując na planowaną rewizję sieci TEN-T, pyta jakie działania planuje podjąć Województwo Kujawsko-Pomorskie, aby uzyskać węzeł sieci bazowej.

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wiąże duże nadzieje z wpisaniem do bazowej sieci TEN-T zadania polegającego na rozwoju węzła transportowego w rejonie Bydgoszczy – odpowiada radnemu, marszałek Piotr Całbecki. Dalej wskazuje on za priorytety wpisanie do sieci bazowej TEN-T platformy multimodalnej Bydgoszcz – Solec Kujawski oraz terminalu przeładunkowego w Emilianowie, a także Portu Lotniczego Bydgoszcz.

 

Zarząd Województwa zamierza zabiegać również o wpisanie do sieci TEN-T dróg wodnych E40 i E70.

 

O rozwoju sieci TEN-T, a dokładniej przebiegającego przez nasze województwo korytarza Bałtyk-Adriatyk, rozmawiano w czerwcu w Gdyni. Goście, w tym unijny koordynator korytarza Bałtyk-Adriatyk Kurt Bodewig, wyrazili poparcie, aby przy okazji rewizji sieci TEN-T włączyć do niej węzeł w Karlskronie (Szwecja), w ramach planów budowy autostrady morskiej z Gdynią. List do uczestników tej konferencji skierowali europoseł Kosma Złotowski oraz poseł Łukasz Schreiber (obecnie minister), w którym wskazywali na potrzebę rozwoju w Polsce nowych węzłów przeładunkowych, wskazując jako potencjalną lokalizację Bydgoszcz.

 

Przykład lobbingu na rzecz Karlskrony w Gdyni pokazuje, że działania na rzecz wejścia do sieci bazowej trzeba podejmować już dzisiaj. Gdynia (węzeł sieci bazowej) mogłaby być również cennym partnerem dla Bydgoszczy.