Jesteś tutaj: Home

Co warto wiedzieć przed poniedziałkową sesją budżetową

Napisane przez  Łukasz Religa Opublikowano w Regionalne niedziela, 16 grudzień 2018 00:01

W poniedziałek po raz pierwszy w tej kadencji Sejmik Województwa uchwalać będzie budżet województwa, dla roku budżetowego 2019. Na przyszły rok planuje się wynik operacyjny na poziomie 20 mln zł deficytu.

 

Planowane na 2019 rok dochody to 1 mld i 106 mln zł, natomiast wydatki 1 mld i 126 mln zł. Trzeba zdawać sobie jednak sprawę z tego, że wojewódzka polityka finansowa odbywa się w dużej mierze poprzez spółki wojewódzkie, których zobowiązania spoczywają na województwie kujawsko-pomorskim, ale ich budżety nie są już uchwalane przez sejmik. Przy założeniu 20 mln zł deficytu, pod koniec przyszłego roku planuje się zobowiązania bezpośrednie budżetu województwa na poziomie 303 mln zł. Jednocześnie Regionalna Izba Obrachunkowa zobowiązania spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, będące pośrednio również zobowiązaniem województwa, szacuje na 480 mln zł. Obecnie bowiem główne inwestycje w województwie, przede wszystkim w szpital na toruńskich Bielanach, odbywają się w oparciu o ten podmiot.

 

Przy okazji ubiegłorocznej debaty budżetowej radni domagali się szczegółowych wyjaśnień, ile konkretnie pieniędzy na dany szpital, zamierza spółka wydać w roku budżetowym 2018. Żadnych odpowiedzi na sesji nie utrzymali. Od pewnego czasu obowiązuje jednak nowa ustawa samorządowa, która daje większe kompetencje kontrolne radnych wobec spółek samorządowym. Liczymy zatem, że radni z nowych uprawnień skorzystają i dowiemy się jak wyglądała w kończącym się roku polityka inwestycyjna.

 

Wróćmy jednak do projektu budżetu na rok 2019. Wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne, wynieść mają blisko 335 mln zł, natomiast wydatki na zaspokojenie potrzeb bieżących blisko 772 mln zł. Jak co roku dużym procentem wydatków bieżących będzie utrzymanie połączeń kolejowych, poprzez dotowanie przewoźników – na ten cel planuje się przeznaczyć 108,2 mln zł.

 

Jeżeli chodzi o planowane inwestycje, to ponad 30 mln zł wydanych będzie na modernizację dróg wojewódzkich. Województwo planuje też m.in. zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na kwotę 2.232 mln zł, oraz przeznaczyć 1,6 mln zł na przygotowanie dokumentacji dla rozbudowy tego gmachu. Kwotą 2 mln zł województwo chce też wesprzeć prace koncepcyjne nad rozbudowę Opery Nova. Do rozbudowy kampusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy projekt budżetu zakłada dotację na poziomie 2.1 mln zł. W projekcie budżetu zapisano także 150 tys. zł jako wkład województwa w opracowanie studium dla budowy obwodnicy Białych Błot. Zadanie to planowano zrealizować już w 2018 roku, ale z racji nieprzygotowania przetargu przez gminę Białe Błota, mamy do czynienia z rocznym opóźnieniem.

 

Ratowanie Grudziądza

Duże problemy finansowe ma obecnie miasto Grudziądz, które spowodowane są długami szpitala. Samorząd Grudziądza ma problem z przygotowaniem budżetu, który zyskałby akceptację Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarząd Województwa zaproponuje w poniedziałek radnym wojewódzkim, aby jeszcze w ramach budżetu na rok 2018 przeznaczyli kwotę 4,5 mln zł na rzecz wsparcia Grudziądza, który nie ma pieniędzy na wkład własny przy realizacji unijnego projektu rozbudowy hali widowiskowo-sportowej.