Jesteś tutaj: Home

NIK stwierdza niegospodarność przy przebudowie dróg w Cekcynie

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne czwartek, 29 listopad 2018 19:54

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła ogólnopolską kontrolę realizacji programu rozwoju infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wśród kontrolowanych inwestycji znalazły się również te realizowane w naszym województwie. Samorządowi powiatu tucholskiego NIK zarzuca niewłaściwy nadzór nad wykonawcami.

Kontroli poddano zarówno funkcjonowanie wojewody, który był odpowiedzialny za opracowanie list rankingowych, dla zgłaszanych przez samorządy inwestycji oraz podległe starostom Zarządy Dróg Powiatowych, które bezpośrednio przeprowadzały inwestycje. W przypadku wojewody NiK nie stwierdził żadnych uchybień.

 

- Cieszymy się z tej oceny. Tym bardziej, iż w 2019 r. kwota środków rządowych na budowę i modernizację dróg lokalnych wzrośnie kilkukrotnie i te fundusze również trafią do województwa kujawsko-pomorskiego – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

 

Do tej pory z tego programu przebudowano w naszym województwie 354 km dróg, wybudowano 66 km, natomiast wyremontowano 26 km.


W przypadku Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi stwierdzono nieprawidłowości przy odbiorze przebudowy dróg biegnących wzdłuż ulic: Głównej, Wczasowej, Madery i Szkolnej w Cekcynie. Zdaniem NIK w czasie dokonanego w listopadzie 2017 roku odbioru zgodzono się na odbiór mimo nienawiezienia ściółki i posiania trawy przewidzianych w zamówieniu. ZDP w Tucholi pomimo to wypłacił wykonawcy całość wynagrodzenia, zobowiązując go do uzupełniania braków wiosną bieżącego roku, już po przyjętym odbiorze. W ocenie NIK było niegospodarne.

 

Inna wątpliwość dotyczy przekazania części dzienników budów 30 dni po rozpoczęciu przebudowy, co spowodowało opóźnienie prac budowlanych i mogło mieć wpływ na opóźnienie zakończenia realizacji inwestycji.

 

W ostatnich latach, w ramach kontrolowanego ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” wydawane są rekordowe środki na modernizacji sieci drogowej. Jak wynika z raportów tworzonych na potrzeby Światowego Forum Ekonomicznego jeszcze w 2012 roku Polska pod względem jakości dróg zajmowała 122 miejsce na świecie, już w 2017 roku awansowaliśmy jednak na 72 pozycję,