Jesteś tutaj: Home

Katolicy rozpoczynają Wielki Tydzień, a Diecezja Bydgoska świętuje jubileusz

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne niedziela, 25 marzec 2018 21:32

Niedzielą Palmową wierni rozpoczynają Wielki Tydzień, okres ostatniego przygotowania do Zmartwychwstania Pańskiego. Sama Niedziela Palmowa jest wspomnieniem przybycia Jezusa Chrystusa wraz z uczniami do Jerozolimy.

Wymiar tego święta jest bardziej radosny, Chrystus bowiem witany jest owacyjnie okrzykami ,,hosanna”. Niedługo później ten sam tłum będzie chciał jego ukrzyżowania. Przybycie do Jerozolimy rozpoczyna zatem czas, który rozpoczyna ostatnią drogę Chrystusa. Obecne tradycji palmy, które święcone są przez kapłanów w kościołach, symbolizować mają odradzanie się życia.

 

Tradycja ostatnich lat wiąże się z organizowaniem w Niedziele Palmową lub dzień ją poprzedzający, misteriów Męki Pańskiej. Takowa odgrywana jest dzisiaj w Fordońskiej Dolinie Śmierci, którą będą mogli dzisiaj obejrzeć nasi czytelnicy na naszych łamach. Istotną fordońskiego misterium jest pokazanie jednak okresu od przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Następującej później ostatniej wieczerzy, pojmania na zlecenie arcykapłanów, sądu przez obliczem Piłata, po ostatnią drogę krzyżową i śmierć krzyżową. Dopiero jak to się dokona, nastąpi zmartwychwstanie Syna Człowieczego.

 

14 lat Diecezji Bydgoskiej

24 marca 2004 roku w życie wszedł dekret papież Jana Pawła II, powołującego Diecezję Bydgoską. Dzisiaj przypada zatem 14-ta rocznica powołania Diecezji Bydgoskiej.