Jesteś tutaj: Home

Prawie 2 mld na kolej przeszło nam obok nosa

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne środa, 14 marzec 2018 09:30

Znane są od kilku dni wyniki konkursów na dofinansowanie projektów zakładających rozwój kolei w aglomeracjach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Niestety o województwie kujawsko-pomorskim nie możemy nic napisać.

 

W ramach programu 5.2 zakładającego rozbudowę transportu kolejowego poza siecią TEN-T Unia Europejska wspomoże trzy projekty kwotą prawie 609 mln zł, co daje dofinansowanie na poziomie 85%. Pieniądze te pozyska:

-PKP LK na budowę przystanku kolejowego Wrocław Szczepin wraz z przebudową okolicznej infrastruktury;

-Pomorska Kolej Metropolitalna SA na rewitalizację ,,Kolei Kokoszowskiej” polegajcej na elektryfikacji linii kolejowych nr 248 i 253 oraz budowie przystanku Gdańsk Firoga;

-Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dla budowy ,,Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”.

 

O tym, że do województwa kujawsko-pomorskiego nie trafią żadne pieniądze z tego programu wiedzieliśmy już od kilku miesięcy, bowiem nie udało się Samorządowi Województwa opracować żadnego projektu inwestycyjnego w okresie prowadzonego naboru (ramowy harmonogram naboru znany był na kilka miesięcy przed).

 

Ministerstwo odpowiedzialne za infrastrukturę, w odpowiedzi na interpelacje posła Łukasza Schreibera, który pytał o możliwości zabiegania o środki na budowę linii kolejowej z Łęgnowa do Portu Lotniczego Bydgoszcz i Trzcinca, wskazało właśnie ten program. Jesienią o niezłożenie aplikacji w tym konkursie pytał marszałka województwa Piotra Całbeckiego radny wojewódzki Andrzej Walkowiak, w odpowiedzi usłyszał optymistyczną ocenę, iż według Całbeckiego będą również inne możliwości pozyskania funduszy unijnych na tę inwestycję. Ministerstwo infrastruktury już jednak tego optymizmu przy kolejnym zapytaniu nie podzieliło.

 

Trudno też pytać np. o dofinansowanie dla Bydgoskiej Kolei Metropolitalnej, gdy takowa nie została nawet sprecyzowana w żaden sposób przez władze Miasta Bydgoszczy.

 

Drugi konkursów w ramach działania 5.1 przewidywał dofinansowanie powyżej 1.2 mld zł na projekty związane z zakupem nowoczesnego taboru. Tutaj również nie znajdujemy się na liśie dofinansowanych projektów.