Jesteś tutaj: Home

Z rządowej ekspertyzy wynika, że droga wodna E-70 może zmienić przebieg

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne piątek, 23 luty 2018 11:14

Dzisiaj Bydgoszcz jest miejscem gdzie krzyżują się dwie drogi wodne E-40 i E-70. Czy tak będzie również za dwie-trzy dekady? Czy Nakło będzie nadal położone przy międzynarodowej drodze wodnej? Jak wynika z analizy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, tych rzeczy nie możemy być pewni.

W czerwcu 2016 roku Rada Ministrów przyjęła założenia dla rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030. Podstawową do tych założeń była ekspertyza sporządzona przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

W tej ekspertyzie w kwestii drogi wodnej E-70 czytamy m.in.:

w wielu miejscach niemożliwa jest rozbudowa obecnego koryta do parametrów wymaganych dla klasy Va ze względu na warunki przebiegu trasy drogi wodnej. Większość obiektów hydrotechnicznych znajdujących się na obecnej drodze wodnej Wisła-Odra została wpisana do rejestru zabytków. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż praktycznie cała droga wodna znajduje się w obszarze Natura 2000 i w związku z tym głęboka ingerencja w środowisko naturalne może prowadzić do szeregu utrudnień.

 

Dalej wyjaśnione jest natomiast:

ewentualna droga wodna klasy Va musiałaby przebiegać po zupełnie nowej trasie, co ze względów własnościowych i środowiskowych może się wiązać z szeregiem komplikacji i przeszkód (wykup gruntów, wykonanie rozgraniczeń gruntów, ustalenie nowej linii brzegowej cieków itp.),

 

Do 2020 planowane jest opracowaniu studium, które pozwoli wypracować potencjalne przebiegi drogi wodnej E-70 oraz ocenić czy dostosowanie jej do V klasy żeglowności jest w ogóle opłacalne ekonomicznie. Pod koniec stycznia miało miejsce otwarcie ofert w przetargu na opracowanie tego studium – wystartowało do niego 4 oferentów, obecnie są analizowane i zapewne niedługo poznamy wykonawce tego studium.

 

Ekspertyza w oparciu o którą Rada Ministrów przyjęła założenia, nie wskazuje na żądne potencjalne przebiegi drogi wodnej E-70.

 

Więcej można o sprawie przeczytać w serwisie PopieramBydgoszcz.pl - Rządowa ekspertyza: Zwiększenie klasy drogi E-70 wymusi zmianę jej przebiegu