Jesteś tutaj: Home

Planiści konsekwentnie dążą do duopolu Bydgoszczy i Torunia

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne sobota, 13 styczeń 2018 00:48
Z opracowania Z opracowania Powołanie się na KPZK 2030

W ostatnim czasie tematyka polityki metropolitalnej w naszym regionie nieco ucichła, nie oznacza to jednak, że koncepcja metropolii bydgosko-toruńśkiej umarła. Planiści podlegli Urzędowi Marszałkowskiemu w Toruniu tę ideę wspierają w swoich opracowaniach.

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku opracowało Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, w którym jedną z kluczowych polityk jest dążenie do utworzenia dwurdzeniowej metropolii bydgosko-toruńskiej. Dokument jest obecnie na etapie wewnętrznych konsultacji.

 

Czytamy w nim:

Ośrodek rdzeniowy stanowią dwa miasta wojewódzkie Bydgoszcz i Toruń38, których centra oddalone są o ok. 50 km. Rozpatrywanie rozkładu usług i działalności osobno dla Bydgoszczy i osobno dla Torunia nie daje miarodajnych wniosków na temat zgromadzonego w regionie potencjału usług ponadregionalnych. Dopiero połączenie ich wzajemnych potencjałów, niekiedy o różnorodnych funkcjach, daje obraz miarodajny mówiący o takim poziomie oferowanych usług i możliwości działalności oraz na tyle atrakcyjnym rynku pracy, iż możemy mówić o kształtującym się ośrodku (bipolu), mogącym z jednej strony zapewnić najwyższy poziom życia w miastach rdzeniach i ich obszarze funkcjonalnym, a z drugiej strony stanowić konkurencję dla ośrodków tej samej rangi w kraju. Obrazują to wartości wybranych wskaźników społeczno-gospodarczych39, gdzie Bydgoszcz zajmuje najczęściej pozycję 8, 11, 13, a Toruń 15, 16 wśród ośrodków wojewódzkich w kraju. Natomiast oceniając łączny potencjał Bydgoszczy i Torunia obserwuje się znaczne poprawy lokat na tle pozostałych miast wojewódzkich. Taką też funkcję, tj. dwuwierzchołkowego (bipol) ośrodka metropolitalnego przewidziano dla Bydgoszczy i Torunia w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

 

W dalszej części czytamy:

Dlatego polityka władz samorządu województwa będzie ukierunkowana na zbudowanie układów transportowych umożliwiających sprawny dojazd mieszkańców MOFOW do Bydgoszczy i Torunia oraz umożliwiających szybkie połączenia z innymi ośrodkami w regionie, kraju i Europie. Polegać to będzie z jednej strony na zapewnieniu przestrzeni pod wyznaczenie ewentualnie nowych tras komunikacyjnych, modernizacji istniejących, realizacji punktów przesiadkowych i miejsc park&ride , harmonijnym kształtowaniu dróg rowerowych, a z drugiej strony na koordynowaniu systemu transportowego, tj. między innymi na ujednoliceniu systemu płatności za przejazd świadczony przez różnych przewoźników różnym rodzajem transportu (kolejowy, tramwajowy, autobusowy), w tym transportem miejskim; integrowaniu rozkładów jazdy różnych przewoźników w lokalnych punktach przesiadkowych z uwzględnieniem godzin szczytu komunikacyjnego. Głównym i sztandarowym elementem systemu komunikacji zbiorowej w granicach MOFOW będzie dalszy rozwój projektu Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City.