Jesteś tutaj: Home

SLD ma 10 pomysłów na walkę z bezrobociem

Napisane przez  Redakcja Opublikowano w Regionalne niedziela, 03 marzec 2013 16:48

W kujawsko-pomorskim bezrobocie wynosi prawie 19%, według danych Eurostatu 28% bezrobotnych w Polsce to ludzie młodzi. Jest to zatem jeden z ważniejszych problem Polsce, stąd też ważna jest dyskusja poświęcona temu problemowi. Przedstawiamy propozycje Sojuszu Lewicy Demokratycznej, na walkę z bezrobociem.

 

Przeznaczenie kwoty co najmniej 2,8 mld. zł rocznie na mikropożyczki, częściowo (50-90%) umarzane, dla rozpoczynających działalność gospodarczą (oznacza to pomoc dla co najmniej 80 tys. osób rocznie – bo nie wszyscy będą potrzebowali maksymalnej kwoty) – proponuje SLD - Czasowa (przez okres 18 miesięcy) pomoc finansowa dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które zatrudnią na umowę o pracę swojego pierwszego lub drugiego pracownika (osoba spoza najbliższej rodziny i osób pozostających w tym samym gospodarstwie domowym) poprzez opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za tych pracowników z limitem do 80% przeciętnego wynagrodzenia (w skali 2013 roku powinno to wynieść ok. 10800 zł na osobę). Przeznaczenie na ten cel kwoty 1,62 mld. pozwoliłoby wesprzeć zatrudnienie 150 tys. osób. Ponieważ największą barierą, po części psychologiczną, jest podjęcie decyzji o zatrudnień pierwszego pracownika – wsparcie finansowe przy zatrudnieniu pierwszych dwóch pracowników pozwoli niektórym przedsiębiorcom na swoiste „odblokowanie” i decyzje o zatrudnieniu kolejnych osób (już bez pomocy finansowej).

 

Ponadto Sojusz Lewicy Demokratycznej proponuje, aby refundować pracodawcą co drugi miesiąc, przez dwa lata składkę ZUS dla nowozatrudnionego pracownika. Lewica chce także ułatwić pracodawcom bezpłatne przeprowadzenie pilnego szkolenia, co by wiązało się z koniecznością zatrudnienia kolejnego pracownika.