Jesteś tutaj: Home

Międzynarodowa organizacja przeciwna kaskadyzacji Wisły

Napisane przez  Redakcja Opublikowano w Regionalne sobota, 18 marzec 2017 16:03
Międzynarodowa organizacja przeciwna kaskadyzacji Wisły Fot: WWF Poland

World Wide Fund for Nature jedna z najbardziej popularnych na świecie organizacji ekologicznych uważa, że podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę konwencji AGN jako skutkującą zniszczeniem Wisły. WWF Poland stoi na stanowisku, iż lepszym rozwiązaniem będzie wspieranie transportu kolejowego.

WWF sprzeciwia się kaskadyzacji polskich rzek pod hasłem - ,,Pozostawmy Wisłę bezpieczną i piękną!”.

 

Żegluga śródlądowa cechuje się wprawdzie stosunkowo niską emisją CO2, zbliżoną do emisji transportu kolejowego, nie oznacza to automatycznie, że śródlądowy transport wodny jest to ekologiczny środek transportu w każdej sytuacji – informuje WWF - Transport wodny śródlądowy może być proekologiczny tylko wtedy, gdy droga wodna już istnieje, a jej utrzymywanie nie powoduje znaczących szkód w ekosystemie rzeki. W polskich warunkach przyrodniczych i hydrologicznych wielkotowarowa żegluga śródlądowa byłaby najbardziej szkodliwym dla środowiska środkiem transportu – uzupełnia dr Przemysław Nawrocki, ekspert WWF.

 

Organizacja szacuje, że kaskadyzacja Wisły oznaczać będzie zniszczenie 8 obszarów chronionych Natura 2000 i 10 rezerwatów przyrody.

 

Pretekstem do budowy „wodnych autostrad” jest działanie na rzecz ograniczenia emisji CO2 z transportu samochodowego, dzięki przejęciu części przewozów przez mniej emisyjny transport wodny. Jednakże przewidywana wielkość przewozów na śródlądowych drogach wodnych wynosząca 37 mln t rocznie pozwoliłaby ograniczyć emisję transportu samochodowego o zaledwie 1%! Za tą zaniedbywalnie małą redukcję emisji ogromną cenę zapłaciłaby unikatowa przyroda polskich rzek i podatnicy – ocenia dr Nawrocki.

 

World Wide Fund for Nature stoi na stanowisku, że przerzucenie tirów na tory pozwoli osiągnąć efekty 10-krotnie większe w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla, od zakładanego rozwoju żeglugi śródlądowej - Zamiast niepotrzebnie niszczyć najcenniejsze przyrodniczo polskie rzeki, lepiej inwestować środki publiczne w modernizację kolei oraz w rozwój przyjaznej przyrodzie energetyki odnawialnej.