Jesteś tutaj: Home

Przeoczone Powstanie Wielkopolskie

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne czwartek, 22 grudzień 2016 13:09

Tuż po świętach (27 grudnia) przypadnie 98 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, ważnego wydarzenia historycznego dla tożsamości naszego regionu. Niestety według projektu podstawy programowej dla nauczania przedmiotu historia, nie zostało ono ujęte. Co za tym idzie, młodzi Polacy uczyć będą się np. o wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, ale już niekoniecznie o Powstaniu Wielkopolskim.

Trzeba zaznaczyć jednak na samym wstępie, że na chwilę obecną mamy tylko projekt podstawy programowej, która znajduje się obecnie w fazie konsultacji. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik informuje nas, że potrzeba uwzględnienia Powstania Wielkopolskiego w podstawie programowej została już skierowana do Ministerstwa Edukacji Narodowej i istnieje duża szansa, na jego uwzględnienie w ostatecznej wersji.

 

Na ostatniej sesji sejmiku radny Roman Jasiakiewicz zaproponował, aby Województwo Kujawsko-Pomorskie wsparło działania Wielkopolski na rzecz nadania właściwej rangi historycznej Powstaniu Wielkopolskiemu. Marszałek Piotr Całbecki przyznał, że nie wyobraża sobie nieuwzględnienia Powstania Wielkopolskiego w podstawie programowej i zapowiedział, że Samorząd Województwa nie wyklucza, wsparcia promocji tego zrywu niepodległościowego wśród kujawsko-pomorskich uczniów.

 

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Kilka tygodni po 11 listopada uznanym symbolicznie za dzień odzyskania przez Polskę niepodległości. Wielkopolska, Kujawy i Pomorze były wówczas bowiem kontrolowane przez Niemców. Powstanie wybuchło w Poznaniu, ale w ciągu kilku dni zasięgiem dotarło do naszego województwa. W noc sylwestrową powstańcy zdobyli dworzec kolejowy w Kcyni, w pierwszych dniach stycznia zaś kpt. Paweł Cyms wyzwolił Inowrocław. Do Bydgoszczy powstanie bezpośrednio nie dotarło, z racji stacjonowania silnego garnizonu niemieckiego, ale wielu bydgoszczan aktywnie uczestniczyło w walkach. Przy ulicy Długiej dr Jan Biziel prowadził w tajemnicy przed władzami niemieckimi szpital. Powstanie oficjalnie zakończył rozejm w Trewirze z dnia 16 lutego 1919 roku, który uznał, że tereny zajmowane przez powstańców, będą znajdować się pod kontrolą II Rzeczypospolitej.

 

Zwycięskie powstanie miało duży wpływ na kolejny przebieg wypadków politycznych, przede wszystkim na uzgodnienia zawartego w czerwcu Traktatu Wersalskiego, który zdecydował o powrocie Bydgoszczy do granic Polski.