Jesteś tutaj: HomeBydgoszczKomisja senacka jednogłośna przeciwko lex Biziel

Komisja senacka jednogłośna przeciwko lex Biziel

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz wtorek, 04 październik 2022 11:16

Obradująca we wtorek rano senacka Komisja Zdrowia wnioskuje, aby Senat z ustawy o diagnostach laboratoryjnych usunął zapisy, które miałyby zakazać rektorom uczelni medycznych likwidowania szpitali bez zgody ministrów zdrowia i szkolnictwa wyższego, ten zapis miałby zablokować likwidację szpitala Biziela w Bydgoszczy, do czego dąży rektor UMK. Stąd też używany przez nas zwrot lex Biziel. Komisja senacka była jednomyślna, czyli także senator z PiS była przeciwko.

Wątpliwości co do tego zapisu wyraziło biuro legislacyjne Senatu wskazując, że wprowadzenie tego zakazu w takiej formie naruszyć może Konstytucję.

 

Mecenas reprezentująca Kancelarię Senatu tłumaczyła senatorom, iż poprawka lex Biziel pojawiła się dopiero na etapie II czytania, w dniu w którym Sejm uchwalił ustawę, zatem nie było pełnego procesu legislacyjnego co naruszać może artykuły 118 i 119 Konstytucji.

 

- Nie mogły być objęte pełnym procesem legislacyjnym i nie przeszły konsultacji społecznych – tłumaczyła prawniczka z Kancelarii Senatu. W opinii Biura Legislacyjnego czytamy natomiast - Przepis art. 119 ust. 1 Konstytucji stanowi, że Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach. Zdaniem TK, wymóg rozpatrywania projektów ustaw przez Sejm w trzech czytaniach oznacza konstytucyjny nakaz, by podstawowe treści, które znajdą się ostatecznie w ustawie przebyły pełną drogę procedury sejmowej, tak by nie zabrakło czasu i możliwości na przemyślenie przyjmowanych rozwiązań i zajęcie wobec nich stanowiska. W ocenie TK, nakazowi temu sprzeciwia się takie stosowanie procedury poprawek, które pozwala na wprowadzenie do projektu nowych, istotnych treści na ostatnich etapach procedury sejmowej. Podkreśla się, że dotyczy to zwłaszcza poprawek zgłoszonych dopiero w drugim czytaniu (por. wyrok z 23 lutego 1999 r., (K 25/98))

 

Komisja Zdrowia jednomyślnie zarekomendowała Senatowi zmiany w ustawie, aby usunąć zapisy Lex Biziel. Posiedzenie plenarne Senatu rozpocznie się w środę. Senator Andrzej Kobiak w rozmowie z nami przyznaje, że forma legislacyjna poprawki lex Biziel budzi jego wątpliwości, ale z uwagi to, że może to zablokować niekorzystną dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu konsolidację szpitali, zamierza głosować za utrzymaniem lex Biziel.


Gdyby Senat wyrzucił z ustawy lex Biziel, to wróci ona do Sejmu, który może zmiany Senatu odrzucić. Jeżeli wątpliwości Senatu co do zgodności z Konstytucją się potwierdzą, to nie można wykluczyć, że ten fragment ustawy zostanie i tak zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Warte obejrzenia

 • World Athletics opublikowało najważniejsze imprezy na świecie. W czerwcu na tej mapie znalazła się Bydgoszcz

  Sezon 2023 w lidze złotej lekkoatletycznych mitingów będzie w tym roku wyjątkowo długi, po poszerzeniu listy imprez czeka fanów królowej sportu aż 14 wydarzeń, które odbędą się na 5 kontynentach świata. W niższych rangą ligach srebrnej i brązowej imprez będzie jeszcze więcej. My będziemy mogli na żywo oglądać zawody rangi Gold w czasie 5. Memoriału Ireny Szewińskiej na stadionie Zawiszy.

 • Prezes Cuiavii pozywa sędziego. Chodzi o głośną bójkę po meczu

  W listopadzie 2021 roku Cuiavia Inowrocław przegrała u siebie wysoko z Pogonią Mogilno 1:6 w ramach rozgrywek IV ligi. To jednak nie wynik był po tym meczu najważniejszy, bowiem nawet przez ogólnopolskie media przeszła informacja o bójce – początkowo sugerowano, że sędzia asystent uderzył prezesa Cuiavii, później ustalono jednak, że to prezes Sławomir Roszak uderzył sędziego asystenta.

Wiadomości sportowe

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Sprawozdanie z 3 lat pracy w Sejmie:

 • Mniej dzieci w małżeństwach, więcej w związkach nieformalnych

  Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o polskich rodzinach pozyskane w ramach Narodowego Spisu Powszechnego (dane na 31 marca 2021 roku). Pokazują one spadek liczby rodzin co wynika z tendencji wyludniania się polski, coraz mniej jest jednak też tradycyjnych rodzin opartych o związek małżeństwa, przybywa natomiast nieformalnych związków. Przyglądamy się danym dla Polski oraz województwa kujawsko-pomorskiego.

 • Wydawanie przez samorządy swoich mediów narusza unijną praworządność

  Należy stwierdzić, że nie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej i Rady Europy wydawanie gazet samorządowych. Zarówno art. 11 Karty, jak i art. 10 Konwencji stanowią, że na wolność wypowiedzi składa się prawo każdego do otrzymywania informacji lub idei bez ingerencji władz publicznych. Potwierdza to również przedstawione orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – pisze Krzysztof Januszkiewicz w artykule naukowym opublikowanym na łamach ,,Samorządu Terytorialnego”. Wywód dotyczy wydawania przez samorządy tytułów, które nie są typowymi biuletynami. Taka sytuacja zachodzi w Bydgoszczy w przypadku ratuszowego ,,Bydgoszcz Informuje”.

Wiadomości z regionu