Jesteś tutaj: HomeBydgoszczBydgoscy radni negatywnie o marszałkowskim audycie krajobrazowym. Marszałkowski projekt niekorzystny dla terminalu Emilianowo

Bydgoscy radni negatywnie o marszałkowskim audycie krajobrazowym. Marszałkowski projekt niekorzystny dla terminalu Emilianowo

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz sobota, 09 lipiec 2022 00:21
Bydgoscy radni negatywnie o marszałkowskim audycie krajobrazowym. Marszałkowski projekt niekorzystny dla terminalu Emilianowo Wizualizacja autorstwa PKP

Na początku czerwca Zarząd Województwa przyjął projekt audyty krajobrazowego, do którego opracowania samorządy wojewódzkie są zobowiązane przynajmniej raz na 20 lat. Nad aktualnym audytem prace trwają od 2017 roku, celem dokumentu jest m.in. identyfikacja krajobrazów priorytetowych, w celu późniejszej ich ochrony. Jak się okazuje, przyjęty projekt kłóci się z planami rozwojowymi Bydgoszczy.

 

Audyt Zarząd Województwa przyjął 8 czerwca, ale dopiero 24 czerwca rozesłany został do samorządów w celu opiniowania. Z uwagi na początek wakacji jest to niefortunny okres, bowiem gminy i powiaty mają tylko 30 dni na odniesienie się do dokumentu, brak opinii traktowany jest jako ,,milcząca akceptacja”. Z racji okresu wakacyjnego, wiele samorządów w lipcu się jednak nie spotyka.

 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy w kilka dni przeanalizowała dokument i na sesję Rady Miasta w dniu 29 czerwca wniesiono projekt, w którym bydgoski samorząd negatywnie ocenia audyt. Dyrektor MPU Anna Rembowicz-Dziekciowska oceniła, że dokument zawiera niekorzystne dla planowanego w Emilianowie terminalu. W uzasadnieniu do uchwały napisano - Jednym z krajobrazów priorytetowych, wskazanych w projekcie Audytu krajobrazowego, jest teren oznaczony kodem 04-315.35-43, obejmujący w granicach miasta Bydgoszczy tereny sąsiadujące z przyszłym terminalem intermodalnym Bydgoszcz-Emilianowo i Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym. (...) Obszar ten, zgodnie z przestrzenną polityką miasta, będzie podlegał przekształceniom w myśl określonych w Studium kierunków. Ze względu na istniejące produkcyjno-usługowe zainwestowanie terenu, związane z funkcjonowaniem m.in. Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, uwzględniając potrzeby rozwojowe miasta, Rada Miasta Bydgoszczy przyjmuje stanowisko, że obszar krajobrazu priorytetowego oznaczonego kodem 04-315.35-43 powinien zostać ograniczony do terenów zwartych kompleksów leśnych, związanych z przyrodniczo-krajobrazową charakterystyką Puszczy Bydgoskiej.

 

Rada Miasta Bydgoszczy bez większej dyskusji jednogłośnie opowiedziała się za negatywnym zaopiniowaniem audytu krajobrazowego.

 

12 lipca zbierze się natomiast Rada Gminy Nowa Wieś Wielka, która również w przedmiotowym fragmencie dotyczącym Emilianowa, chce negatywnie zaopiniować audyt krajobrazowy.

 

Warte obejrzenia

 • World Athletics opublikowało najważniejsze imprezy na świecie. W czerwcu na tej mapie znalazła się Bydgoszcz

  Sezon 2023 w lidze złotej lekkoatletycznych mitingów będzie w tym roku wyjątkowo długi, po poszerzeniu listy imprez czeka fanów królowej sportu aż 14 wydarzeń, które odbędą się na 5 kontynentach świata. W niższych rangą ligach srebrnej i brązowej imprez będzie jeszcze więcej. My będziemy mogli na żywo oglądać zawody rangi Gold w czasie 5. Memoriału Ireny Szewińskiej na stadionie Zawiszy.

 • Prezes Cuiavii pozywa sędziego. Chodzi o głośną bójkę po meczu

  W listopadzie 2021 roku Cuiavia Inowrocław przegrała u siebie wysoko z Pogonią Mogilno 1:6 w ramach rozgrywek IV ligi. To jednak nie wynik był po tym meczu najważniejszy, bowiem nawet przez ogólnopolskie media przeszła informacja o bójce – początkowo sugerowano, że sędzia asystent uderzył prezesa Cuiavii, później ustalono jednak, że to prezes Sławomir Roszak uderzył sędziego asystenta.

Wiadomości sportowe

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Sprawozdanie z 3 lat pracy w Sejmie:

 • Mniej dzieci w małżeństwach, więcej w związkach nieformalnych

  Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o polskich rodzinach pozyskane w ramach Narodowego Spisu Powszechnego (dane na 31 marca 2021 roku). Pokazują one spadek liczby rodzin co wynika z tendencji wyludniania się polski, coraz mniej jest jednak też tradycyjnych rodzin opartych o związek małżeństwa, przybywa natomiast nieformalnych związków. Przyglądamy się danym dla Polski oraz województwa kujawsko-pomorskiego.

 • Wydawanie przez samorządy swoich mediów narusza unijną praworządność

  Należy stwierdzić, że nie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej i Rady Europy wydawanie gazet samorządowych. Zarówno art. 11 Karty, jak i art. 10 Konwencji stanowią, że na wolność wypowiedzi składa się prawo każdego do otrzymywania informacji lub idei bez ingerencji władz publicznych. Potwierdza to również przedstawione orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – pisze Krzysztof Januszkiewicz w artykule naukowym opublikowanym na łamach ,,Samorządu Terytorialnego”. Wywód dotyczy wydawania przez samorządy tytułów, które nie są typowymi biuletynami. Taka sytuacja zachodzi w Bydgoszczy w przypadku ratuszowego ,,Bydgoszcz Informuje”.

Wiadomości z regionu