Jesteś tutaj: HomeBydgoszczSanepid przegrywa prawomocnie sprawy z przedsiębiorcami

Sanepid przegrywa prawomocnie sprawy z przedsiębiorcami

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz wtorek, 04 styczeń 2022 00:15

W kwietniu 2020 roku inspektorzy sanitarni ujawnili, że część przedsiębiorców pomimo lockdownu dalej prowadziła swoją działalność. Na podstawie przepisów w sprawie przeciwdziałania pandemii COVID-19 zostali oni ukarani karami finansowymi. Niektórzy się odwołali do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W grudniu – po półtora roku - Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał kilka korzystnych dla przedsiębiorców wyroków.

Jedna ze spraw dotyczy salonu fryzjerskiego, w którym w kwietniu pomimo obostrzeń świadczono stacjonarnie usługi. Ukarany odwołał się jednak do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy - stwierdzić należy, że o ile oceniane zakazy, nakazy i ograniczenia są merytorycznie uzasadnione, to tryb ich wprowadzenia doprowadził do naruszenia podstawowych standardów konstytucyjnych i praw w zakresie wolności działalności gospodarczej – ocenił WSA w orzeczeniu z maja 2021 roku. Sąd bydgoski wpisał się w linie orzeczniczą, iż zgodnie z konstytucją tak daleko idące ograniczenia w swobodzie można wprowadzić jedynie ustawą, a nie rozporządzeniem Rady Ministrów.

 

Służby sanitarne od tego wyroku się odwołały do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ten jednak 9 grudnia oddalił skargę, tym samym wyrok po stronie salonu fryzjerskiego stał się prawomocny.

 

Inna sprawa dotyczy kary jaką służby sanitarne nałożyły w lutym 2021 roku. W lipcu WSA karę jednak uchylił. Tutaj również służby sanitarne się odwołały, ale 14 grudnia Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał korzystne dla przedsiębiorcy rozstrzygnięcie.

 

Przedsiębiorcy przegrywają, gdy popełniają błędy formalne

Nie wszystkie jednak kary za nieprzestrzeganie zakazów epidemicznych są uchylane przez sądy. Jedna z restauracji została ukarana przez służby sanitarne karą w marcu. Pełnomocnik restauracji również się odwołał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ale nie wniesiono opłaty sądowej. Pomimo wezwania do usunięcia tego naruszenia, kwota nie została uiszczona, co zdaniem sądu wykluczyło ją jako niespełniającą wymogów formalnych - skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego podlega merytorycznemu rozpoznaniu jedynie w sytuacji, gdy spełnia niezbędne wymogi formalne przewidziane przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Od takiego stanowiska bydgoskiego sądu wpłynęła skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Uzasadniając zażalenie pełnomocnik skarżącej wskazał, że uchybienie terminu opłacenia skargi "nie było znaczne i w żaden sposób nie wpływało na szeroko pojęty prawidłowy tok niniejszego postępowania w sprawie". Uchybienie wynikać miało z problemów zdrowotnych prezesa zarządu Spółki, który przez kilka dni był wyłączony z codziennego funkcjonowania i nie mógł opłacić skargi ani prowadzić spraw Spółki. NSA 7 grudnia jednak tej argumentacji nie przyjął i kara nałożona przez inspektorów sanitarnych stała się prawomocna.

 

Warte obejrzenia

 • Prezes Cuiavii pozywa sędziego. Chodzi o głośną bójkę po meczu

  W listopadzie 2021 roku Cuiavia Inowrocław przegrała u siebie wysoko z Pogonią Mogilno 1:6 w ramach rozgrywek IV ligi. To jednak nie wynik był po tym meczu najważniejszy, bowiem nawet przez ogólnopolskie media przeszła informacja o bójce – początkowo sugerowano, że sędzia asystent uderzył prezesa Cuiavii, później ustalono jednak, że to prezes Sławomir Roszak uderzył sędziego asystenta.

 • Inowrocławski klub stracił licencję

  Goplania Inowrocław to na Kujawach klub z tradycjami, to z niego przecież wywodził się jeden z najwybitniejszych bramkarzy Zawiszy Andrzej Brończyk. Klub występuje obecnie w A-klasie i ma poważne kłopoty – KPZPN ponownie zawiesił klubowi licencje, co oznacza, że wszystkie mecze do czasu jej odwieszenia Goplania będzie przegrywać z automatu walkowerem.

Wiadomości sportowe

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W obronie szpitala Biziela w Sejmie

 

 • NIK: Województwo Kujawsko-Pomorskie i Toruń zaniżały w dokumentach zadłużenie

  W czwartek Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport poświęcony nadzorowi właścicielskiemu nad spółkami należącymi do kujawsko-pomorskich samorządów. Jednym z celów tej kontroli było zwiększenie transparentności dotyczącej realnego długu publicznego, bowiem w szczególności Samorząd Województwa od wielu lat prowadzi politykę przerzucania długów na spółki sobie podległe. Kontrolę przeprowadzono w bliskiej współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową.

 • Bruksela zatwierdziła nowy program operacyjny dla kujawsko-pomorskiego

  Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza – taką nazwę nosi dokument, w ramach którego do 2030 roku kujawsko-pomorskiego otrzyma 1.836 mld euro na inwestycje. Będzie to trzeci duży program operacyjny dla województwa, w historii naszej przynależności do Unii Europejskiej.

Wiadomości z regionu