Jesteś tutaj: HomeRegionGUS: Wzrasta liczba Polaków objętych problemem ubóstwa

GUS: Wzrasta liczba Polaków objętych problemem ubóstwa

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne poniedziałek, 08 lipiec 2019 15:40

W 2018 roku zasięg skrajnego ubóstwa w Polsce wyniósł 5,4%, czyli wzrósł w stosunku do roku wcześniejszego o około 1 punkt procentowy. Wzrósł również zasięg ubóstwa ustawowego i relatywnego. Programy socjalne rządu przyczyniły się do pomocy wielu rodzin, ale też miały wpływ na wzrost inflacji i kosztów życia, co z kolei wzmogło zjawisko ubóstwa.

Po obserwowanym od 2015 do 2017 r. stopniowym

zmniejszaniu się, szacowanego w oparciu o wydatki gospodarstw domowych, zasięgu ubóstwa ekonomicznego, w 2018 r. nastąpiło zahamowanie tej tendencji. W zależności od przyjętej granicy, zasięg ubóstwa kształtował się na zbliżonym lub nieco wyższym poziomie niż w 2017 r. Najwyraźniej wzrosła stopa ubóstwa skrajnego – o ok. 1 p. proc. - informuje w opracowaniu Główny Urząd Statystyczny.

 

Podstawę ubóstwa skrajnego wylicza się w oparciu o minimum egzystencji szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych - Konsumpcja poniżej tego poziomu utrudnia przeżycie i stanowi zagrożenie dla psychofizycznego rozwoju człowieka – informuje GUS. Wzrost cen produktów spożywczych sprawia, że minimum egzystencji wzrasta. Ze strony IPSS dowiadujey się, że dla gospodarstwa jednoosobowego wyniosło ono 591,14 zł, natomiast emeryckiego jednoosobowego 560 zł. Wartości w poszczególnych województwa mogą być inne. Zdaniem GUS w 2018 niższe dochody uzyskiwało 5,4% populacji.

 

Ubóstwo ustawowe (osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej) wyniosło 10,9%. W 2018 roku było to 701 zł na gospodarstwo jednoosobowe oraz 2112 na 4 osobową rodzinę.

 

Ubóstwo relatywne wylicza się na podstawie 50% kwoty, którą przeciętnie miesięcznie wydają gospodarstwa domowe w Polsce. W 2018 roku ten wskaźnik dla jednoosobowego gospodarstwa wyniósł 810 zł – w takiej sytuacji znalazło się 14,2% Polaków.

 

Komentarze

Warte obejrzenia

 

 

Informacja epidemiologiczna

w kujawsko-pomorskim

 

- skumulowana liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie – 72.

 

Stan na dzień 01.04.2020 r.:

- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie – 84

- liczba osób hospitalizowanych – 74

- liczba osób aktualnie w kwarantannie – 9375

- liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 1398

- liczba pobranych próbek - 2301

 

 

źrodło: Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem jaka istnieje możliwość pilnej poprawy jakości wyposażenia w środki ochrony indywidualnej wszystkich zespołów ratownictwa medycznego obsługujących bydgoskie szpitale, poprzez pilną dostawę profesjonalnych maseczek antywirusowych typu FFP3 lub FFP2


Otrzymałem dzisiaj bardzo niepokojącą informację, że bydgoscy, i nie tylko bydgoscy, ratownicy medyczni (problem ten dotyczy także ratowników obsługujących szpitale w innych miejscowościach Regionu), w czasie wyjazdów do osób chorych i przewożenia pacjentów do szpitali są wyposażeni wyłącznie w zwykłe maseczki chirurgiczne, które absolutnie nie chronią ratowników  przed zarażeniem koronawirusem!

http://tygodnikbydgoski.pl/rozmowy/jak-koronawirus-wplywa-na-rynek-wydawniczy-w-polsce-rozmowa