Jesteś tutaj: HomeInowrocławTrybunał prostuje nieprawdy głoszone przez inowrocławski ratusz

Trybunał prostuje nieprawdy głoszone przez inowrocławski ratusz

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Inowrocław niedziela, 23 marzec 2014 19:47

Jak wynika z wyjaśnień rzeczniczki prasowej Trybunały Konstytucyjnego Urząd Miejski w Inowrocławiu wprowadza opinię publiczną w błąd. Czytając stanowisko TK oraz ratusza można odnieść wrażenie, że inowrocławski magistrat ma braki merytoryczne dotyczące stosowania prawa unijnego w Polsce.

 

Pod koniec lutego Trybunał Konstytucyjny odrzucił skargę Miasta Inowrocławia, które za niezgodne z konstytucją uznawał zapisy dotyczące konieczności przeprowadzania przetargów na odbiór odpadów w ramach obowiązującej od kilku miesięcy ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Ten zapis dla takich miast jak Inowrocław jest niekorzystny, gdyż gmina posiada swój zakład gospodarki odpadami, który chcąc świadczyć usługi na rzecz mieszkańców, pierw musi wygrać w postępowaniu przetargowym.

 

Trybunał uznał, że ten fragment ustawy jest zgody z konstytucją i wnioski Inowrocławia odrzucił.

 

Ratusz w odpowiedzi pierw zarzucił, że Trybunał Konstytucyjny o swoim orzeczeniu nie poinformował magistratu na piśmie, później zaś prezydent Ryszard Brejza próbował przekonywać, że TK działa przeciwko unijnemu prawu, gdyż kilka tygodni wcześniej Parlament Europejski przyjął stosowną dyrektywę, która miała znosić obowiązek przeprowadzania przetargów w państwach członkowskich, gdy wykonawcą ma być jednostka, której całkowitym właścicielem jest zlecający. Ponadto portal prowadzony przez Kujawskie Centrum Kultury za publiczne pieniądze, sugerował w tytule, że Inowrocław tę sprawę wygrał.

 

Nawiązując do twierdzenia Prezydenta Inowrocławia, że wnioskodawca dowiedział się o wydaniu powyższego postanowienia ze strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego w dniu 7 marca 2014 r., należy wyjaśnić, że powiadomienie o podjętym rozstrzygnięciu (wraz z kopią postanowienia TK z 26 lutego 2014 r., sygn. K 52/12) zostało wysłane wnioskodawcy 28 lutego 2013 r. Rada Miejska Inowrocławia potwierdziła odbiór przesyłki w dniu 4 marca 2014 r. – odpowiada na zarzut prezydenta Brejzy Katarzyna Sokolewicz-Hirszel, rzecznik prasowy Biura Trybunału Konstytucyjnego.

 

Wbrew twierdzeniom zawartym w publikacjach, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, nie weszła w życie 26 lutego 2014 r. Zgodnie z art. 93 dyrektywy 20014/24/UE: „Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”. Do 13 marca 2014 r. dyrektywa nie została opublikowana. W myśl art. 90 dyrektywy 2014/24/UE Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy w ciągu 24 miesięcy od jej wejścia w życie. W czasie tych 24 miesięcy prawa i obowiązki podmiotów prawa nadal reguluje dotychczasowa dyrektywa oraz prawo krajowe, które ją transponowało implementowało – odnosi się do części publikacji medialnych TK.

Warte obejrzenia

Wiadomości sportowe

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Wczoraj Ziobro i kamraci głosują z opozycją...
A prezes dzisiaj"każdy kto rozbija dzisiaj prawicę działa przeciw Polsce, przeciw polskiej rodzinie"

 

Opublikowany przez Jana Szopińskiego Piątek, 26 lutego 2021
  • Zieloni chcą rozbiórki tamy we Włocławku

    Od wielu lat samorząd wojewódzki oraz rząd zapowiadają proces kaskadyzacji Wisły, w celu jej uregulowania, zapewniającego możliwość prowadzenia żeglugi towarowej. Z sił parlamentarnych najbardziej krytykuje ten kierunek działań partia Zieloni, współtworząca Koalicję Obywatelską – dzisiaj Zieloni zaprezentowali postulat idący jeszcze dalej – rozbiórki zapory wodnej we Włocławku.

  • Od dzisiaj nowe zasady zasłaniania ust i nosa

    Od soboty obowiązuje m.in. w środkach komunikacji publicznej i w miejscach ogólnodostępnych nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki - wynika z rozporządzenia opublikowanego w piątek w Dzienniku Ustaw.

     

Wiadomości z regionu