Jesteś tutaj: HomeInowrocławInowrocław przegrywa z lex developer

Inowrocław przegrywa z lex developer

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Inowrocław piątek, 15 maj 2020 00:13

Lex developer to potoczna nazwa specustawy z 5 lipca 2018 roku, która miała przyśpieszyć inwestycje mieszkaniowe, pozwalając realizować je wbrew zapisom w planach miejscowych, zgodę na to musi wyrazić jedynie rada gminy. Jak pokazuje praktyka decyzje radnych można jednak dalej podważać.

 

W kwietniu ubiegłego roku szczecińska firma wystąpiła z wnioskiem o budowę zespołu budynków wielorodzinnych oraz budynku handlowo-usługowego przy ulicy Solnej w Inowrocławiu. Rada Miejska po przeanalizowaniu wniosku 27 czerwca podjęła decyzję, w której odmówiła zgody na lokalizację inwestycji mieszkaniowej. Głównym argumentem było nieplanowanie w dokumentach planistycznych inowrocławskiego samorządu zabudowy mieszkaniowej w tym miejscu.

Szczecińska firma decyzję inowrocławskich radnych zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, a ten 3 grudnia 2019 roku stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej. Wyrok uzyskał prawomocność w ostatnim czasie, dlatego 12 maja został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tym samym uchwała Rady Miejskiej z 27 czerwca wypadła z obiegu prawnego.

 

Przede wszystkim, wbrew poglądowi Rady Miasta zawartemu w uzasadnieniu zaskarżonej uchwały, przedmiotowa inwestycja nie jest sprzeczna ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – czytamy w uzasadnieniu wyroku WSA - Ocena organu jest zatem powierzchowna a nadto nie zawiera dostatecznego uzasadnienia, jakimi motywami kierowała się rada gminy podejmując uchwałę odmowną wobec wniosku dotyczącego konkretnej inwestycji mieszkaniowej, na konkretnym terenie, w zakresie zabezpieczenia lokalnych potrzeb mieszkaniowych, czy ewentualnego ich deficytu oraz potrzeb i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium.

 

W praktyce Rada Miejska w Inowrocławiu będzie musiała podjąć decyzję w sprawie wnioskowanej inwestycji przy ulicy Solnej jeszcze raz oraz zapłacić szczecińskiej firmie ponad 700 zł kosztów sądowych.

 

WSA orzeka różnie

Dwukrotnie wnioski złożone w trybie spec ustawy ,,lex developer” odrzuciła Rada Miasta Bydgoszczy. Obie uchwały inwestorzy zaskarżyli do WSA, w przypadku jednej sprawy zapadł już wyrok korzystny dla bydgoskiego samorządu (jeszcze nieprawomocny).

 

Komentarze

Warte obejrzenia

 • Polonia Bydgoszcz świętuje stulecie

  Jeszcze przed kilkoma tygodniami planowano dość bogate obchody 100 rocznicy założenia Polonii Bydgoszcz – miał się odbyć turniej drużyn założonych w 1920 roku przez Powstańca Wielkopolskiego Edmunda Szyca oraz zawody żużlowe z najlepszymi zawodnikami na świecie. Własny scenariusz napisał koronawirus, choć być może część tych zamiarów uda się zrealizować nieco później.

  Etykiety: Polonia Bydgoszcz
 • Czy Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy się odbędą?

  Pierwotnie w dniach 2-7 czerwca na stadionie bydgoskiego Zawiszy miały się odbyć VII Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Patrząc na bydgoski kalendarz imprez sportowych – miało być to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych nad Brdą. Bydgoszcz to wydarzenie organizowała pierwszy raz.

Wiadomości sportowe

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Moje wystapienie do ministra infrastruktury w sprawie drogi S-10:

 

Szanowny Panie Ministrze!
Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Drogi S10, które odbyło się w dniu 13 lutego, pytałem kiedy można spodziewać się złożenia przez GDDKiA wniosku do Eurostat, w sprawie zaopiniowania realizacji w formule PPP odcinka Bydgoszcz – Toruń tej drogi ekspresowej, z uwagi na wskazanie uzyskania takiej opinii przez Radę Ministrów jako warunku koniecznego.
 

Cala interpelacja

 • Zarząd Województwa uzyskał absolutorium za rok 2019

  Po udzieleniu Zarządowi Województwa wotum zaufania, radni przeprowadzili dyskusję absolutoryjną, która była kontynuacją dyskusji o stanie województwa, ale ukierunkowaną stricte na kwestie finansowe. Również w sprawie udzielenia absolutorium większość radnych wojewódzkich poparła Zarząd Województwa na którego czele stoi marszałek Piotr Całbecki.

 • Marszałek Całbeki z wotum zaufania

  Sejmik Województwa udzielił na dzisiejszej sesji wotum zaufania dla Zarządu Województwa, na którego czele stoi marszałek Piotr Całbecki. Głosowanie nad wotum poprzedziła dyskusja o stanie województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na panującą epidemię COVID-19, obradowano w trybie zdalnym.

Wiadomości z regionu