Jesteś tutaj: HomeSamorządowcyStanowiska – listopad

Stanowiska – listopad

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Samorząd sobota, 01 grudzień 2012 18:19

Omawiamy naszym zdaniem najistotniejsze stanowiska a i apele Rad Gmin przyjęte w ostatnim tygodniu. Liczymy, że ta publikacja okaże się pomocna w Państwa pracy.

 

 

Rada Miasta Bydgoszczy o przyszłości województwa

W stanowisku przyjętym jednogłośnie przez Radę Miasta Bydgoszczy, bydgoski samorząd wyraża opinię, że dotychczasowa polityka zrównoważonego rozwoju prowadzona przez Urząd Marszałkowski nie zdała egzaminu, czego skutkiem są notowania województwa kujawsko-pomorskiego w krajowym ogonie.

 

Zaniepokojenie Rady Miasta Bydgoszczy budzą konsultowane projekty priorytetów i założeń do Strategii rozwoju województwa kujawsko pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wejście w życie tych założeń może się okazać kolejnym powodem degradacji województwa kujawsko-pomorskiego.

Rada Miasta Bydgoszczy krytycznie ocenia zasady rozdziału środków unijnych przez samorząd województwa z perspektywy budżetowej lat 2007 – 2013. Przedstawiane dziś rozliczanie tych środków umacnia nas w przekonaniu, iż ich podział nie odzwierciedlał potencjału demograficznego i gospodarczego Bydgoszczy.
Dotychczasowa koncepcja tak zwanego „zrównoważonego” rozwoju nie przyniosła zakładanych efektów, czego skutkiem jest niska pozycja kujawsko-pomorskiego przy coraz bardziej oddalających się od nas województwach i miastach. Przekłada się to między innymi na stopę bezrobocia na poziomie 16,6%, przy średniej krajowej 12,4%, jak również na przeciętne wynagrodzenie na poziomie 83,6 % przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Za konieczną uznajemy pilną analizę przyczyn tych zjawisk, jeszcze przed ostatecznym uchwaleniem Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Radni Miasta Bydgoszczy uważają, iż bez silnej Bydgoszczy nie będzie silnego województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Rada Miasta Bydgoszczy w swoim stanowisku podkreśla także konieczność realizacji takich inwestycji jak budowa drogi S5 i S10, które mają umożliwić mieszkańcom tej części województwa szybki dojazd do autostrady A1. Radni za priorytet uważają także rozbudowę bydgoskiego lotniska.

 

Rada Miejska Inowrocławia w sprawie DK 15

Z inicjatywy radnej Magadaleny Waloch Rada Miasta Inowrocławia przyjęła jednogłośnie stanowisko w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 15 na odcinku Gniezno – Inowrocław – Toruń.

 

Adresatem stanowiska jest minister transportu, wojewoda, marszałek województwa, GDDKiA oraz samorządy Torunia i Gniezna.

 

Droga ta na odcinku Gniezno – Inowrocław – Toruń ma nie tylko strategiczne znaczenie w lokalnym układzie dróg, ale jest również ważną trasą zapewniającą zewnętrzną dostępność transportową regionu kujawsko-pomorskiego w odniesieniu do innych regionów, w szczególności województw wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Dostępność transportowa jest zaś jednym z głównych czynników mających wpływ na atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną regionu, a w konsekwencji determinującym jego rozwój społeczno-gospodarczy – czytamy w stanowisku.                 

   

Rada Miejska Inowrocławia w sprawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Radni Inowrocławia przyjęli stanowisko, w którym wzywają Sejm do zaprzestania prac nad nową ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Z informacji i doniesień medialnych wynika, iż kolejna planowana nowelizacja ww. ustawy może zostać przyjęta w kształcie zaproponowanym w projekcie poselskim, druk sejmowy nr 517. Zakłada on szereg rozwiązań i zapisów niekorzystnych dla spółdzielni mieszkaniowych oraz jej członków i tym samym może doprowadzić do całkowitego upadku spółdzielczości. Przewiduje, między innymi, że jeżeli choć jeden lokator przekształci spółdzielcze prawo do lokalu w odrębną własność, to budynek spółdzielczy automatycznie stanie się wspólnotą mieszkaniową. Projekt ten nie daje wyboru – jeżeli ktoś ma odrębną własność, musi być członkiem wspólnoty mieszkaniowej. W obowiązujących przepisach można również, na życzenie większości posiadaczy mieszkań spółdzielczych, powołać wspólnotę mieszkaniową, jednak zainteresowanie spółdzielców jest bardzo znikome, gdyż zdają oni sobie sprawę z niebezpieczeństw finansowych z tym związanych – uzasadniają swoją decyzję radni.

 

Powyższe stanowisko nie zostało jednak przyjęte jednogłośnie, gdyż część radnych miała wątpliwości z tego powodu, że w ich opinii zaproponowany przez grupę posłów projekt ustawy miał wnosić także korzystne dla mieszkańców spółdzielni poprawki. Rada Miejska Inowrocławia wyraziła opinie, że podobne stanowisko przyjmą także inne samorządy.

 

Rada Miejska w Kcyni w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 281 i 356

 

Samorząd gminy Kcynia wystąpił do marszałka województwa ze stanowiskiem, w którym wnioskuje o wpisanie odcinka Naklo – Kcynia linii kolejowej nr 281 oraz odcinka Gołańcz – Kcynia- Szubin – Bydgoszcz linii nr 356 jako kluczowego zadania w strategii rozwoju województwa do roku 2020.

 

Wielu mieszkańców gminy Kcynia oraz znajdujących się na trasie tej linii dojeżdża do pracy bądź jej poszukuje w stolicach województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Uważamy, że podjęcie skutecznych działań inwestycyjnych w tym kierunku, będzie realizacją najważniejszych założeń zrównoważonego rozwoju obu województw i walki z bezrobociem - czytamy w uzasadnieniu.

 

Powyższe stanowisko zostanie przesłane także do zarządcy obu linii kolejowych PKP PLK, ministra transportu oraz samorządów: Bydgoszczy, Szubina, Gołańczy i Wągrowca. Radni wyrażają nadzieje, że podobne stanowisko przyjmie któryś z wymienionych powyżej samorządów.

Komentarze

Warte obejrzenia

Dyskuskusje

19 kwietnia 1346 roku

król Kazimierz III Wielki

nadał Bydgoszczy prawa miejskie

Kosma Złotowski

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.