Jesteś tutaj: Home

Decyzja o liczbie mandatów do sejmiku zapadnie po nowym roku

Napisane przez  Łukasz Religa Opublikowano w Regionalne środa, 21 czerwiec 2017 22:21

Z rejestru wyborców prowadzonego przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że liczba mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego spadła poniżej 2 mln mieszkańców. Zgodnie z ordynacją wyborczą przy takim stanie liczba radnych Sejmiku Województwa powinna liczyć 30, a nie 33 jak jest obecnie. Pytanie co dalej? - zadajemy bydgoskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego.

Kodeks wyborczy liczbę radnych wybieranych w wyborach do sejmiku województwa ustala wojewoda, po porozumieniu z komisarzem wyborczym, odpowiednio do powyższej zasady, na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze województwa, ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone – informuje nad dyrektor delegatury Adam Dyla.

 

Zatem jeżeli mówimy o wyborach samorządowych, które odbędą się w przyszłym roku, istotny będzie stan wyborców na dzień 31 grudnia 2017 roku. Przez ostatnie lata mamy do czynienia z tendencją, iż liczba mieszkańców naszego województwa spada, zatem możemy podejrzewać, że w grudniu będziemy znajdować się poniżej granicy 2 mln mieszkańców - Jeżeli tak ustalona liczba mieszkańców województwa wyniesie 2 000 000 lub mniej, fakt ten – stosownie do art. 421 § 1 w związku z art. 459 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego – będzie stanowił przesłankę do dokonania zmiany w obowiązującym podziale województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dokonanym uchwałą Sejmiku Nr LI/803/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2014 r. poz. 1925) – wyjaśnia dyrektor Dyla.

 

W dalszej części informuje on nas, iż zmian w podziale na okręgi będzie musiał dokonać Sejmik Województwa na wniosek marszałka nie później niż na miesiące przed upływem kadencji - Jednakże uchwała ta może zmieniać dotychczasowy podział tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do jego dostosowania do wymogów wynikających z przepisów art. 462 i art. 463 § 1 oraz art. 419 § 2 w związku z art. 459 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego – zaznacza.

 


Od autora:

Szczególnie ostatnia wydaje się informacja przedstawiona przez dyrektora Adama Dylę na końcu. Jeżeli dostosowalibyśmy liczbę radnych w okręgach w oparciu o rejestr wyborców na dzień 31 marca br, który daje kujawsko-pomorskiemu 1 mln i 994 tys. mieszkańców, to utrata trzech mandatów radnych nastąpiłaby w okręgach po wschodniej stronie Wisły: nr 3 (Grudziądz oraz powiaty: grudziądzki, brodnicki, golubsko-dobrzyński i wąbrzeski), 4 (Miasto Toruń oraz powiaty: chełmiński i toruński) i 6 (Miasto Włocławek oraz powiaty: włocławski, aleksandrowski, lipnowski i rypiński).

 

Problem jednak w tym, iż w takim wypadku okręg nr 3 nie spełniałby wymogów ujętych w artykule 463 Kodeksu Wyborczego, bowiem w okręgu musi być wybieranych minimum 5 radnych. W tym wypadku byłoby 4, stąd też konieczna będzie zmiana granic okręgu. Jak wynika z wyjaśnień dyrektora delegatury, zmiany w granicach muszą być ograniczone do tych niezbędnych.

 

19 kwietnia 1346 roku

król Kazimierz III Wielki

nadał Bydgoszczy prawa miejskie

Kosma Złotowski

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.