Jesteś tutaj: Home

Finanse Grudziądza w coraz większym krachu

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne poniedziałek, 21 październik 2019 17:43

W ubiegłym tygodniu Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie oceniła sprawozdania z wykonania budżetu Grudziądza w pierwszym półroczu bieżącego roku oraz wezwała samorząd do wdrożenia programu naprawczego w ciągu 1,5 miesiąca. Jednocześnie RIO unieważniła uchwaloną przez Radę Gminy korektę budżetu z sierpnia oraz sierpniową zmianę wieloletniej perspektywy finansowej miasta.

Główną przyczyną patowej sytuacji finansowej Grudziądza są długi szpitala, które przekraczają 400 mln zł i co gorsza rosną cały czas z powodu odsetek. RIO oczekuje, że w roku bieżącym miasto pokryje stratę szpitala z 2017 roku, czyli 48 mln zł. Uchwalona pod koniec sierpnia wieloletnia perspektywa finansowa miała być wdrażaniem planu naprawczego prezydenta Grudziądza, zakładająca chociażby 61,5 mln zł pozyskane z tytułu prywatyzacji miejskich wodociągów. W opinii RIO pozyskanie takiej kwoty w wyniku prywatyzacji jest nierealne. Największy zarzut RIO dotyczy jednak nie planowanie zarówno w tym roku oraz w przyszłym pokrycia strat szpitala.

 

Prezydent Paweł Glamowski rozważa zaskarżenie uchwał RIO do sądu. Natomiast w piśmie z 4 października informuje Izbę – Miasto nie jest w stanie samodzielnie przygotować budżetu oraz wieloletniej perspektywy finansowej, które spełniają wymogi określone przez prawo.

 

Jeżeli sytuacja patowa w finansach Grudziądza będzie się utrzymywać, to nie można wykluczyć nawet wprowadzenia przez premiera komisarza do tymczasowego zarządzania miastem.

 

 

 

Informacja epidemiologiczna

w kujawsko-pomorskim

 

Stan na dzień 07.04.2020 r.:

- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie – 264

- liczba osób hospitalizowanych, podejrzanych o zakażenie/potwierdzonych – 207

- liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym – 747

- liczba pobranych próbek – 5020

- liczba zgonów – 2

 

 

 

źrodło: Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Dziękujemy Wam