Jesteś tutaj: Home

Nie zanosi się na zmiany w prawodawstwie dotyczące hejtu

Napisane przez  Paulina Hermann Opublikowano w Regionalne czwartek, 26 wrzesień 2019 18:13
Wiceminister Wójcik Wiceminister Wójcik

W lipcu ministerstwa sprawiedliwości wpłynęła interpelacja, która nawiązuje do sytuacji prawnej dotyczącej nienawistnych, zawierających groźby wpisów internetowych. Interpelacje zgłosiła grupa posłów PO, w tym bydgoski poseł Paweł Olszewski.

W swojej interpelacji proszą ministra, by ustosunkował się do odpowiedzialności karnej za groźby w sieci. Zwracają uwagę na to, że przepis dotyczący namierzania przestępców ma luki. Przywołali sytuacje, gdzie policja namierzyła IP, ale nie mogła określić, kto jest autorem nienawistnych komentarzy oraz postów. W wielu przypadkach ten problem się wyłania, gdy z danego adresu IP korzysta kilka osób, wówczas ustalenie sprawcy jest trudne, a wręcz niemożliwe.

 

W praktyce - jeśli nie przyznasz się do winy, to nie będziesz skazany. Powołali się oni również na przykład orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Według tej instytucji odpowiedzialnym za naruszenie praw autorskich jest właściciel łącza.

 

Zgłaszający zadali kilka pytań. Dotyczyły one głównie wyżej przytoczonego przepisu i działania ministra w tej kwestii (zmiana przepisu) oraz ochrony osób pokrzywdzonych w wyniku agresji w sieci.

 

Odpowiedzi udzielił wiceminister Michał Wójcik, z Ministerstwa Sprawiedliwości. Wskazał na to, że ingerencja w niezawisłość sędziów oraz dokonywania ocen rozstrzygnięć leży poza kompetencjami ministra. Dodał, że w ministerstwie nie planuje się prac legislacyjnych w zakresie oczekiwanych przez posłów zmian. Z jego słów wynika, że sprawdzają i analizują oni przepisy z Kodeksu Karnego oraz Kodeksu, który powinien zapewniać racjonalne i efektywne stosowanie instrumentów prawa karnego.

 

 

 

Informacja epidemiologiczna

w kujawsko-pomorskim

 

- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie – 157

 

Stan na dzień 01.04.2020 r.:

- liczba osób hospitalizowanych – 74

- liczba osób aktualnie w kwarantannie – 9375

- liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 1398

- liczba pobranych próbek - 2301

 

 

źrodło: Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W dniu 31.03.2020 r skierowałem do Ministra Edukacji Narodowej interpelacje -apel o podjęcia pilnej decyzji o przesunięcie terminu przeprowadzenia w 2020 roku matur, egzaminów zawodowych i egzaminów ośmioklasistów na najbliższy możliwy termin po zakończeniu epidemii i po ustaniu zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-Za chwilę przerwa świąteczna i po niej kończy się rok szkolny dla tegorocznych maturzystów