Jesteś tutaj: Home

MON: Budynek przy ulicy Dworcowej 63 ma niejasną sytuację własnościową

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz piątek, 22 luty 2019 15:11
MON: Budynek przy ulicy Dworcowej 63 ma niejasną sytuację własnościową Fot: CC0 by Pit1233

Latem Ministerstwo Obrony Narodowej rozważało umiejscowienie w budynku dawnej dyrekcji kolejowej przy ulicy Dworcowej pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej. Z tego planu zrezygnowano z uwagi na niejasną sytuację własnościową.

W styczniu poseł Bartosz Kownacki skierował do premiera Mateusza Morawieckiego interpelacje w sprawie deglomeracji, z sugestią, aby rozważyć ulokowanie przy ulicy Dworcowej 63 instytucji wojskowej szczebla centralnego. Właścicielem tego budynku jest obecnie samorząd Bydgoszczy, nie ma jednak pomysłu na jego zagospodarowanie. Radny Jarosław Wenderlich sugerował, aby podjąć działania, na rzecz przeniesienia na Dworcową jakiejś instytucji państwowej.

 

Propozycja deglomeracji instytucji państwowych jest cenną inicjatywą, która wpisuje się w przyjętą przez Radę Ministrów uchwałę dotyczącą „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)” - odpowiada w imieniu ministra obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz - Propozycja deglomeracji instytucji państwowych jest cenną inicjatywą, która wpisuje się w przyjętą przez Radę Ministrów uchwałę dotyczącą „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”

 

Z punktu widzenia MON budynek dawnej dyrekcji kolejowej jest problematyczny z racji niejasnej struktury własnościowej - W sierpniu 2018 roku przeprowadzono rekonesans nieruchomości przy ul. Dworcowej 63 w Bydgoszczy w celu ustalenia możliwości jej dostosowania i wykorzystania dla celów wojskowych, tj. rozmieszczenia pododdziałów 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na podstawie oględzin podjęto decyzję negatywną, z uwagi na niejasną sytuację własnościową nieruchomości, brak jednoznacznie określonego sposobu przekazania nieruchomości, a także uwzględniając czynniki ekonomiczne (konieczność poniesienia bardzo wysokich nakładów finansowych w celu zaadaptowania budynku na cele wojskowe, wymiany lub przebudowy instalacji oraz wykonania prac remontowo-budowlanych z zachowaniem elementów zabytkowych – w związku z umieszczeniem przedmiotowej nieruchomości w krajowym rejestrze zabytków).

 

UMK nie skorzystało z darowizny

Budynek Miasto Bydgoszcz odkupiło od PKP, z zamiarem przekazania go jako darowizny Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika, w celu rozwoju bydgoskiego Collegium Medicum. Przy Dworcowej planowano utworzyć m.in. kształcenie w dziedzinie stomatologii. Ostatecznie UMK darowiznę zwróciło, podnosząc również nieuregulowane kwestie własnościowe.

 

W toku przygotowań do zagospodarowania budynku przez uczelnie okazało się, że współwłaścicielem budynku było Województwo Kujawsko-Pomorskie, a te za zgodą Sejmiku Województwa z 2014 roku zgodziło się, aby działający w budynku podmiot medyczny skorzystał z prawa pierwokupu.

 

Jednocześnie, uwzględniając położenie, możliwości szkoleniowe, zabezpieczenie logistyczne jednostek oraz dostępność infrastruktury (sieć drogowa, kolejowa oraz lotniskowa), garnizon Bydgoszcz pozostaje priorytetowym dla Sił Zbrojnych RP – pisze w odpowiedzi na interpelacje Wojciech Skurkiewicz.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

O drodze S-10 Bydgoszcz-Torun w Sejmie RP 28.05.2020 ... Kto mydli oczy mieszkancom Kujaw i Pomorza Minister Schreiber czy Minister Infrastruktury /posłuchajcie/

Opublikowany przez Jana Szopińskiego Piątek, 29 maja 2020
O drodze S-10