Jesteś tutaj: Home

Straż Graniczna będzie rezydować w Urzędzie Wojewódzkim. W celu weryfikacji cudzoziemców

Napisane przez  Redakcja Opublikowano w Bydgoszcz czwartek, 22 listopad 2018 19:53

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podpisał porozumienie ze Strażą Graniczną, na mocy którego funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału będą stale obecnie w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Do ich zadań będzie należało ujawnianie nieprawidłowości przy legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

Funkcjonariusze Straży Granicznej zajmą pomieszczenie w sąsiedztwie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

 

Co roku wzrasta liczba wniosków o legalizację pobytu – w praktyce wzrost coroczny wynosi około 100%. Obecność Straży Granicznej ma pomóc przede wszystkim w weryfikacji czy wnioskujący o prawo pobytu w Polsce, faktycznie podają we wnioskach prawdziwe dane, bowiem zdarzają się przypadki posługiwania się przez cudzoziemców fałszywymi dokumentami.

 

- Zdecydowanie ułatwia nam to służbę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przede wszystkim umożliwiając nam bezpośredni, pilny i niezwłoczny dostęp do cudzoziemców. Poprawia to efektywność naszej służby ponieważ możemy tu weryfikować poprawność składanych wniosków oraz ich celowość. Na terenie naszego kraju borykamy się z tym, że cudzoziemcy, którzy już są na terenie strefy Schengen przybywają do naszego kraju usiłując składać wnioski o pobyt stały lub czasowy i tym samym chcą zalegalizować wydłużenie pobytu na terenie kraju czy też innych państw strefy Schengen – komentuje zawarte z wojewodą porozumienie, komendant Straży Granicznej płk Andrzej Rytwiński.

 

 

 

Informacja epidemiologiczna

w kujawsko-pomorskim

 

Stan na dzień 09.04.2020 r.:

- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie –280

- liczba osób hospitalizowanych – 201
- liczba osób aktualnie w kwarantannie – 8827

- liczba osób objętych nadzorem – 639

- liczba pobranych próbek – 5834

- liczba ozdrowieńców - 11

- liczba zgonów – 6

 

 

źrodło: Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Dziękujemy Wam