Jesteś tutaj: Home

Walkowiak zaapelował do marszałka o nieblokowanie inwestycji w Emilianowie

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz poniedziałek, 24 wrzesień 2018 15:04

Na lipcowym posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury zastępca dyrektora jednego z departamentów Urzędu Marszałkowskiego przedstawił radnym pogląd, iż budowa ,,suchego portu” w Emilianowie jest sprzeczna z polityką województwa zakładającą budowę portu rzecznego na Wiśle. Dzisiaj na sesji Sejmiku Województwa pytał o to radny Andrzej Walkowiak, wskazując, iż takie stanowiska mogą być zagrożeniem dla realizacji inwestycji.

- Wiem, że rozmowy na temat suchego portu multimodalnego są już zaawansowane – nawiązał do planów PKP SA , radny Andrzej Walkowiak - Chciałbym zaapelować do pana marszałka, aby tej inicjatywie przynajmniej nie przeszkadzać, żeby nie odstraszyć inwestora jeżeli już rzeczywiście nie możemy liczyć na pomoc Zarządu Województwa.

 

Polityka Samorządu Województwa opiera się o koncepcje budowy pomiędzy Bydgoszczą i Solcem Kujawskim portu rzecznego, który będzie miał racje bytu dopiero po kaskadyzacji Wisły za kilkadziesiąt lat. Na lipcowym posiedzeniu wspomnianej komisji inicjatywa ,,suchego portu” w Emilianowie była przedstawiana jako zagrożenie dla tych planów. ,,Suchy port” nie jest również wpisany w wojewódzkie dokumenty strategiczne. Radny Walkowiak obawia się, że jeżeli będą pojawiać się tego typu stanowiska, to PKP SA z uwagi na zły klimat, może od tych planów inwestycyjnych odejść.

 

W odpowiedzi marszałek Piotr Całbecki stwierdził, iż Zarząd Województwa nie zamierza w żaden sposób przeszkadzać tej inwestycji, stąd też ocenił apel Walkowiaka jako złośliwy.

 

Radny Roman Jasiakiewicz nawiązał natomiast do stanowiska Rady Miasta Bydgoszczy z sierpnia, w którym bydgoski samorząd apelował o ujęcie odstępstwa wokół planowanego terminalu w Emilianowie, przy uchwalaniu obszaru chronionego krajobrazu. Uchwala dotycząca tego obszaru nie znalazła się w porządku poniedziałkowej sesji, w pakiecie uchwał krajobrazowych. Marszałek Całbecki wyjaśnił, że m.in. płynące z Bydgoszczy uwagi były przyczyną nie głosowania tego obszaru na tej sesji. Marszałek zadeklarował, że Zarząd Województwa podejmie wszelkie działania, aby na etapie tworzenia planów przestrzennych stworzyć dobre warunki dla potencjalnej inwestycji w Emilianowie.

 

 

 

Informacja epidemiologiczna

w kujawsko-pomorskim

 

Stan na dzień 07.04.2020 r.:

- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie – 264

- liczba osób hospitalizowanych, podejrzanych o zakażenie/potwierdzonych – 207

- liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym – 747

- liczba pobranych próbek – 5020

- liczba zgonów – 2

 

 

 

źrodło: Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Dziękujemy Wam