Jesteś tutaj: Home

Toruńscy politycy mieli zakusy na jeszcze inną bydgoską instytucję

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz czwartek, 08 marzec 2018 07:06
Poseł Tomasz Lenz Poseł Tomasz Lenz

Zmiana decyzji MON co do lokalizacji dowództwa Kujawsko-Pomorskiego Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej została w Bydgoszczy odebrana jako wielka porażka. W ostatnim czasie była próba przeniesienia lokalizacji Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO), w ramach administracji skarbowej, z Bydgoszczy do Torunia. Tym razem zabiegał o to polityk Platformy Obywatelskiej.

Decyzja o ogólnokrajowej siatce CUDO została podjęta w Ministerstwie Finansów w połowie listopada. W jej konsekwencji dla lokalizacji CUDO – po jednoznacznej rekomendacji Dyrektora Andrzeja Robakowskiego - wybrano Bydgoszcz. Według posiadanych przeze mnie informacji, Ministerstwo Finansów nie zweryfikowało opinii przekazanych przez dyrekcję z Bydgoszczy. Dlatego poniżej przedstawię szereg szczegółowych przesłanek, aby uzmysłowić skalę sprzeczności między oficjalnym wydźwiękiem raportów i deklaracjami dyrekcji Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, a rzeczywistym stanem rzeczy – napisał w interpelacji do Ministerstwa Finansów, szef kujawsko-pomorskich struktur Platformy Obywatelskiej, poseł Tomasz Lenz. W dalszej części parlamentarzysta próbuje uzasadniać, iż Toruń posiada lepsze zaplecze kadrowe, informatyczne oraz techniczne dla sprawnego funkcjonowania CUDO - Powyższa szczegółowa analiza porównawcza wyraźnie wskazuje, że CUDO powinno zostać powołane w Toruniu. Niestety zgodnie z przekazanymi mi faktami, oczywistych argumentów za takimi działaniami obecna dyrekcja Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy zdaje się nie dostrzegać – stwierdza Lenz.

 

Do uwag posła odniósł się podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Walczak - W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego zdecydowano o utworzeniu CUDO na bazie obecnego Oddziału Celnego II w Bydgoszczy. Wyboru siedziby Centrum dokonano na podstawie analizy wyników prac przeprowadzonych w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, pod kierownictwem Zastępcy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. W pracach tych uczestniczyło także kierownictwo Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, jak również przedstawiciele szeregu komórek organizacyjnych Izby, w tym Informatyki.

 

Walczak wypowiadając się z upoważnienia ministra finansów wskazuje, że zarówno Bydgoszcz posiada lepsze zaplecze kadrowe niż Toruń. Kluczowa dla decyzji lokalizacyjnych miała być również analiza liczby obsługiwanych operacji i dokumentów. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego ta statystyka wypadała korzystniej w Bydgoszczy.

 

Reasumując pragnę podkreślić, że Zespół Centralny na poziomie Ministerstwa Finansów dwukrotnie dokonał pozytywnej oceny decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy o utworzeniu CUDO na bazie OC II w Bydgoszczy stwierdzając, że była ona podyktowana wyłącznie koniecznością zapewnienia racjonalnego i efektywnego zarządzania zasobami i uwarunkowaniami kadrowo-logistycznymi, jak również dbałością o usprawnienie obsługi klientów – podkreśla przedstawiciel resortu finansów.