Jesteś tutaj: Home

Białe Błota: Biuro Analiz Sejmowych nie zajmuje się bieżącą interpretacją prawa

Napisane przez  Łukasz Religa Opublikowano w Bydgoszcz piątek, 02 marzec 2018 16:01

Opinia zlecona przez posła Pawła Skuteckiego w Biurze Analiz Sejmowych okazała się kluczową, dla podjęcia decyzji o niezawnioskowaniu do premiera o powołanie komisarza w gminie Białe Błota, lecz powierzeniu władzy osobie wskazanej przez grupę radnych i część urzędników. Samo BAS jednak wyjaśnia, że bieżącym interpretowaniem przepisów się nie zajmuje.

W grudniu, gdy wójt gminy Białe Błota przebywał w areszcie, mając informację o planie przejścia pierwszego wicewójta Jana Czekajewskiego na emeryturę, wystąpiliśmy do wojewody z zapytaniem czy wystąpi do premiera (wówczas jeszcze Beaty Szydło) o powołanie komisarza.

 

W dniu 21 grudnia otrzymaliśmy odpowiedź - dziś (tj. 21.12.2017 r.) do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynęło zarządzenie zastępcy wójta gminy Białe Błota Pana Jana Czekajewskiego dotyczące powołania drugiego zastępcy wójta pana Jana Jaworskiego. W związku z tym, wojewoda nie ma podstaw prawnych do powołania osoby pełniącej funkcję wójta w gminie Białe Błota. Wynika to z posiadanej „Opinii prawnej dotyczącej zakresu kompetencji zastępcy wójta pełniącego obowiązki wójta” przygotowanej przez Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

 

Opinię w BAS zlecił poseł Paweł Skutecki, który pytał, czy wicewójt Jan Czekajewski, zastępując wójta Macieja K., ma uprawnienia do powołania drugiego wicewójta, który w zamyśle przejął władzę od nowego roku. Mowa o rządzącym obecnie Janie Jaworskim. Podpieranie się przy decyzji o powołaniu lub niepowoływaniu komisarza w oparciu o analizę doradczą BAS niektórzy w Białych Błotach kwestionują. Wśród tych osób jest Marzanna Kreja prowadząca medium ,,Białe Błota Info”. Wystąpiliśmy w związku z tymi wątpliwościami do Biura Analiz Sejmowych z pytaniem - Czy opinie BAS w tego typu sprawach można wykorzystywać jako obowiązującą interpretacje przepisów prawa?

 

Punkt Konsultacji Poselskich Biura Analiz Sejmowych poinformował nas natomiast - W związku z zapytaniem informuję również, że opinie BAS nie stanowią obowiązującej interpretacji przepisów prawa. Biuro pełni jedynie funkcję doradczą dla posłów, organów Sejmu i Kancelarii Sejmu.

 

Poważniejsza wątpliwość

W gminie Białe Błota ma miejsce jeszcze jedna wątpliwość prawna. Bowiem w przepisy prawa w przypadku aresztu wójta lub tymczasowego zakazu pełnienia funkcji, zakłada przejęcie władzy przez pierwszego wicewójta. Obecnie rządzący Jan Jaworski został powołany jako drugi wicewójt, przez co niektórzy uważają, że jego decyzje mogą być kwestionowane.

 

Niewykluczone, że wkrótce zapytanie o to czy zarządzenia Jaworskiego mają moc prawną, trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Gdyby sąd zgodził się z tezą, że jako drugi wicewójt Jaworski nie ma wystarczającego mandatu, wówczas w gminie Białe Błota powstałby poważny bałagan prawny.