Jesteś tutaj: Home

Wójt podbydgoskiej gminy zatrzymany

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz wtorek, 26 wrzesień 2017 19:12

Maciej K., wójt gminy Białe Błota został zatrzymany dzisiaj przez policję i doprowadzony do prokuratury w Bydgoszczy. Prokurator postawił mu zarzut z artykułu 231 kodeksu karnego. Na chwilę obecną Maciej K. nie został jeszcze zwolniony do domu.

 

Kodeks Karny artykuł nr 231 definiuje następująco - Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Jeżeli z tytułu naruszenia oskarżony osiągnął korzyść majątkową, wówczas kara wynieść może 10 lat pozbawienia wolności. I taki też zarzut postawiono Maciejowi K.

 

Na chwilę obecną nie wiadomo w jakiej sytuacji mogło dojść do zarzucanych mu naruszeń.

 

Najprawdopodobniej w środę prokurator podejmie decyzję o zastosowanych wobec zatrzymanego środkach zapobiegawczych. Decyzja ta będzie musiała być zatwierdzona przez sąd.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Moje wystapienie do ministra infrastruktury w sprawie drogi S-10:

 

Szanowny Panie Ministrze!
Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Drogi S10, które odbyło się w dniu 13 lutego, pytałem kiedy można spodziewać się złożenia przez GDDKiA wniosku do Eurostat, w sprawie zaopiniowania realizacji w formule PPP odcinka Bydgoszcz – Toruń tej drogi ekspresowej, z uwagi na wskazanie uzyskania takiej opinii przez Radę Ministrów jako warunku koniecznego.
 

Cala interpelacja