Jesteś tutaj: HomeBydgoszczMiasto dofinansuje usuwanie azbestu. Złóż wniosek

Miasto dofinansuje usuwanie azbestu. Złóż wniosek

Napisane przez  Redakcja Opublikowano w Bydgoszcz wtorek, 26 luty 2019 07:50

Do 12 kwietnia można złożyć wniosek o dofinansowanie na usunięcie azbestu. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi 10 tysięcy złotych. Zadanie realizowane jest w ramach programu WFOŚIGW w Toruniu oraz w oparciu o środki z budżetu miasta.

W związku z możliwością pozyskania środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, informujemy, że do dnia 12 kwietnia 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie ww. zadań.

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu lub zabezpieczaniu odpadów zawierających azbest,wynosi 50% ze środków WFOŚiGW i 50% ze środków Budżetu Miasta - nie więcej niż 800,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub nie więcej niż 500,00 zł za Mg zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

 

Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów prowadzone będzie przez uprawnioną firmę wskazaną przez Dotującego. O dofinansowanie można ubiegać się na zadania realizowane:
•    na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
•    na obiektach budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego takich jak: placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne – ogniska artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych), inne obiekty użyteczności publicznej, w tym ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego.

 

Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 10 000,00 zł.

 

Gdzie można składać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o przyznanie dotacji można składać do dnia 12 kwietnia 2019 r.  w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju, ul. Grunwaldzka 9-15, budynek C, pok. 206.
Dodatkowe informacje ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 201 oraz pod nr tel. 52 58 59 270, 52 58 58 038.

Warunki dofinansowania przez WFOŚiGW przedsięwzięć związanych z realizacją programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest opublikowane zostały na stronie: wfosigw.torun.pl/strona-359-azbest_2019.html.

 

Dokumenty konieczne do złożenia wniosku dostępne są tutaj - https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/zloz-wniosek-o-dofinansowanie-i-pozbadz-sie-azbes/

Komentarze

Warte obejrzenia

Wiadomości sportowe

 

 

 

 

  • Prawie co trzeci wypadek w naszym województwie z udziałem pieszych!

    W Sejmie toczą się prace, głównie na Komisji Infrastruktury, nad przygotowanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego raportem na temat sytuacji na drogach w 2018 roku. Z opracowania dowiadujemy się, że Polska nadal jest w czołówce jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne w Unii Europejskiej, natomiast w kujawsko-pomorskim statystycznie ginie najwięcej pieszych w Polsce.

    Etykiety: piesi
  • Posłowie Lewicy z trzech województw chcą współpracować na rzecz budowy drogi S-10

    Jutro (środa) zawiązać ma się Parlamentarny Zespół ds. Budowy Drogi S10, którego celem będzie podejmowanie współpracy parlamentarnej na rzecz budowy drogi ekspresowej S-10. Jutro dowiemy się też ilu posłów będzie zainteresowanych pracą w nim, na razie stron sejmowa informuje o akcesie pięciu parlamentarzystów, prawie wszyscy z Lewicy.

Wiadomości z regionu

Śledź nas